Wij sporten mee

Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie

Er zijn sportclubs die er bijzonder goed in slagen om jongeren te bereiken die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. De vraag is dan: hoe doen ze dat? Wat zijn de kritische succesfactoren die maken dat jongeren er zich thuis voelen en wat heeft een club nodig om zich duurzaam te kunnen engageren? Dit praktijkonderzoek gaat in op de concrete vragen hoe het sportaanbod vandaag bruikbaar, bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar en begrijpelijk wordt gemaakt voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, en wat we daaruit kunnen leren. Verschillende perspectieven komen aan bod: dat van de jongeren, van de trainers en dat van de experts.

De opdrachtgevers; Uit De Marge, Cera en Demos; wilden in de eerste plaats inzicht krijgen in de manier waarop sportverenigingen omgaan met de uitdagingen die het werken met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties met zich meebrengt. Dat inzicht is bruikbaar voor alle sportclubs en sportactoren. De sportsector is zich de jongste jaren steeds bewuster geworden van haar maatschappelijke rol en de beperkingen van haar bereik. Vaak ontbreekt het echter aan concrete voorbeelden en inzichten om die rol en uitdaging ten volle aan te gaan. Dit onderzoek wil een aanzet geven. Het geeft de lezer enkele inzichten mee en signaleert valkuilen. Maar willen we een echt representatief beeld krijgen, dan verdient dit onderzoek zeker een vervolg. We zijn dus bescheiden, maar daarom niet minder overtuigd: dit thema werd tot op heden nagenoeg niet onder de loep genomen, dus was het aan ons om het in de schijnwerpers te plaatsen.

Over de auteurs

Rein Haudenhuyse behaalde in 2012 zijn doctoraat ‘Het potentieel van sport voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties’ aan de vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is nu stafmedewerker jeugdwelzijn bij De Ambrassade en tevens voorzitter van vzw Jong.

Zeno Nols is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije Universiteit Brussel.

Filip Coussée was tijdens dit onderzoek studiemedewerker van Uit De Marge en deeltijds verbonden aan de Universiteit Gent.

Marc Theeboom is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksinteresse gaat onder meer uit naar sport-plusprogramma’s, waarin sport wordt gebruikt als middel voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.