Bruggen bouwen met de politie: tips voor jeugdwerkers

In 2012 startten jeugdwerkers op het Kiel (Antwerpen), samen met een aantal partners, het project Wij(k) in Verandering. Het project werkte rond de relatie tussen jongeren en de politie, en kwam er op vraag van de jongeren zelf. Zij ervaren hun contacten met de politie als moeilijk en frustrerend. Ze maakten zich zorgen over de toekomst van de wijk en wilden dat er iets zou veranderen.
Het project had niet als doel dit probleem ‘op te lossen’. Maar we geloven wel dat ons werk gezorgd heeft voor beter geïnformeerde jongeren en politieagenten. Ze kregen tijdens het project de kans om dingen op een andere manier te bekijken. We schiepen een netwerk van partners dat het probleem ter harte neemt.

In september 2015 werd het project afgesloten met een studiedag én deze publicatie. Hiermee willen we jeugdwerkers handvatten aanbieden om de relatie tussen hun kinderen/jongeren en de politie te verbeteren. De publicatie is gebaseerd op onze opgedane expertise en ervaringen, gesprekken met politieagenten en jeugdwerkers die niet deelnamen aan het project en informatie van specialisten.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.