Onze collega Mohamed verkozen als jeugdwerkadviseur in Vlaamse Jeugdraad

“Vluchtelingenbeleid gaat ook over kwalitatieve vrije tijd voor kinderen”

(c) Uit De Marge vzw

Begin april bracht de Vlaamse Jeugdraad zijn eerste advies uit over het recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers. Ruim vier maanden geleden ging een nieuwe enthousiaste ploeg adviseurs en jongerenvertegenwoordigers aan de slag. Zo ook onze collega Mohamed Missaoui die zich als jeugdwerkadviseur focust op het thema diversiteit.

“Het is een erg fijne groep die goed onthaald werd door de staf van De Ambrassade. We zijn er dan ook meteen ingevlogen. We kregen heel wat informatie over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad: wat is de Vlaamse Jeugdraad? Wat is onze rol in de maatschappij? Hoe wordt iets van een beleidsdossier of een idee een adviesvraag en vervolgens een advies? Of wie weet zelfs een doorslaggevende stem in het debat rond dat thema. Daarnaast ook heel wat leeswerk en je verdiepen in de diverse thema’s.”

“Zo kwamen we begin deze maand tot ons eerste advies over het recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers. Het omvat structurele aanbevelingen rond het vluchtelingenbeleid en is het resultaat van uitvoerig werk van de vorige jeugdraad dat we in de huidige raad hebben gestemd en goedgekeurd.”

“In het vluchtelingenbeleid gaat het niet alleen om het vele papierwerk, we moeten kinderen kwalitatieve vrije tijd aanbieden. Kinderen of jongeren op de vlucht komen naar hier omdat ze gedwongen worden. Het is nooit een eigen keuze om je thuisland te moeten ontvluchten. Het is dan ook onze plicht om deze kinderen en jongeren op te vangen en hen vrije tijd en spel te bieden. Het is bovendien opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ik merk uit eigen ervaring dat die vrije tijd ontzettend belangrijk is en dat kinderen en jongeren er nood aan hebben om de dingen even te kunnen loslaten en te ontsnappen aan de realiteit. Dat kan al door heel eenvoudige zaken, bijvoorbeeld samen een spel organiseren, een dj-sessie of samen koken. Je mag niet onderschatten hoeveel kracht dat heeft.”

(c) Vlaamse Jeugdraad

Diversiteit

“Binnen de Vlaamse Jeugdraad focus ik me op het thema diversiteit, waarbij ik één van de trekkers ben van die themagroep. We vertalen de signalen van jongeren in beleidsadviezen en zorgen ervoor dat ze gehoord worden. Ik schrok ervan dat jongeren anno 2018 nog steeds racisme ondervinden. Het is geen gemakkelijk onderwerp, maar wij zijn er om net die signalen tot bij het beleid te krijgen en bespreekbaar te maken. Op structureel niveau kijken we waar die kwetsingen zich voordoen en daar drempels te verlagen. Ik weet maar al te goed wat jongeren voelen. Als kind was ik me er ook heel goed van bewust dat ik niet bij de dominante groep hoorde. Bijvoorbeeld niet gevraagd worden op verjaardagsfeestjes of minder kansen krijgen tijdens voetbaltrainingen of matchen, het heeft een impact op je als kind. Dergelijke kwetsingen vinden vandaag nog altijd plaats en ik vind het dan ook mijn taak om zo veel mogelijk drempels te verlagen voor de nieuwe generaties.

Jongeren een stem geven

(c) Vlaamse Jeugdraad

“Samen met De Ambrassade ondersteun ik verder ook de vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad. Ik vind het belangrijk dat we meer jongeren aantrekken in de Megafora die de Vlaamse Jeugdraad mee organiseert. We bieden er jongeren de kans om mee te debatteren en betrekken zoveel mogelijk jeugdwerkingen en jongeren om hen een plaats te geven in het Megaforum. Naast inhoudelijke werksessies kan dat op verscheidene manieren gebeuren, bijvoorbeeld door jongeren, letterlijk, een podium te geven en hen aan het woord te laten, of samen het ontvangst te organiseren, enz. Op die manier trek je opnieuw meer jongeren aan. Bovendien trachten we telkens een aantrekkelijk en laagdrempelig aanbod te voorzien zodat iedereen kan deelnemen en ook zijn gading vindt in de verschillende topics of evenementen. Het moet immers van de jongeren zelf komen. Welke signalen geven zij aan en wat zijn hun wensen?

De tijd dat het jeugdbeleid boven de hoofden van kinderen en jongeren werd beslist is voorbij, het is onze taak om hun stem te laten horen.”

Vlaamse Jeugdraad

“De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.” – Vlaamse Jeugdraad

Uit De Marge vzw engageert zicht ten volle in de werking van de Vlaamse Jeugdraad. We behartigen er mee de belangen van alle kinderen en jongeren, en in het bijzonder de belangen van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. We bevragen jeugdwerkers en jongeren en verzamelen informatie uit het werkveld om ons pleidooi tijdens de algemene vergaderingen op te bouwen.

ℹ️ De adviezen van de Vlaamse Jeugdraad vind je hier.

ℹ️ Heb je vragen of opmerkingen? Ken je jongeren die graag van zich laten horen? Wil jij zelf graag je zegje doen over één van de thema’s? Je kan Mohamed bereiken via mohamed.missaoui@uitdemarge.be of 0472 13 55 06.

<< Hoofdpagina Diversiteit

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.