Uit De Marge zoekt een jeugdopbouwwerker voor Ieper (voltijds | onbepaalde duur)

Uit De Marge ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De medewerker draagt de visie van het team en de achterban over de positie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit door het opzetten en uitvoeren van een duidelijke communicatie.

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te versterken en die jongeren in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt hierbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Je standplaats is Ieper. Je werkt alleen en zelfstandig in Ieper en deelgemeenten. Je bent deel van het Vlaamse team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge. Je wordt in de opdracht aangestuurd en gecoacht door een beleidsmedewerker van Uit De Marge, en werkt in nauw overleg met de diensten van de stad Ieper.

1. Takenpakket

 • Je legt vindplaatsgericht contacten met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en werkt aan een vertrouwensrelatie met die groepen. Op basis van dat vertrouwen ga je aan de slag met hun noden en behoeften.
 • Je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod en/of aan de opbouw van een nieuw aanbod.
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je werkt activerend samen maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, maar ook met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de wereld van de arbeid.
 • Met het lokale bestuur en lokale gemeentelijke diensten zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare groepen. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.

2. Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren.
 • Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
  Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel kinderen en jongeren als met beleidsverantwoordelijken.
 • Je bent besluitvaardig en kunt je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kunt omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen: emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.
 • Je bent flexibel en je kunt soepel schakelen tussen verschillende taken.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Andere

 • Je hebt liefst enkele jaren relevante ervaring.
 • Je hebt een rijbewijs.

3. Wij bieden

 • Een voltijds contract volgens barema B1b binnen pc 329.01.
 • Een uitdagende opdracht.
 • Standplaats in Ieper.
 • Coaching, opleiding en ondersteuning.

4. Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge of deze functie belt u Samuel Vileyn op

0493 25 45 59.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.