Uit De Marge vzw zoekt voltijdse jeugdopbouwwerker in Denderleeuw

onmiddellijke indiensttreding | vervangingscontract wegens langdurige ziekte, minstens tot 30 januari 2020

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken en hen in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Je werkt voor Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Je standplaats is Denderleeuw. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw en wordt in de opdracht aangestuurd en gecoacht door een stafmedewerker. Je werkt in nauw overleg met verschillende gemeentelijke diensten en particuliere organisaties in Denderleeuw.

Takenpakket

 • Je legt vindplaatsgericht contacten met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en werkt aan een vertrouwensrelatie met hen. Op basis van dat vertrouwen ga je aan de slag met hun noden en behoeften.
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting, al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je werkt activerend samen met maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, maar ook met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidswereld.
 • Je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod en/of aan de opbouw van een nieuw aanbod.
 • Met het bestuur en de gemeentelijke diensten van Denderleeuw zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van groepen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren.
 • Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met kinderen en jongeren als met beleids-verantwoordelijken.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je wilt jezelf professioneel inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.
 • Je bent flexibel en je kan soepel schakelen tussen verschillende taken.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

 • Een 100%-vervangingscontract tot ten minste 30 januari 2020 (barema b1c binnen pc 329.01, na 6 maanden b1b).
 • Standplaats: Denderleeuw.
 • Een uitdagende opdracht in een divers team van jeugdopbouwwerkers.
 • Coaching, opleiding en ondersteuning.

Praktisch

 • Voor meer informatie over deze functie contacteer je Luk Groffy via luk.groffy@uitdemarge.be of 0487 27 85 93.
 • Solliciteren via mail met motivatiebrief en functioneel CV naar luk.groffy@uitdemarge.be.
 • Weerhouden kandidaten worden na screening van CV en brief zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek.
 • Indiensttreding: onmiddellijk.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.