Uit De Marge vzw zoekt een voltijdse jeugdopbouwwerker in Menen (vervangingscontract minimum drie maand) 

Wil jij in Menen van betekenis zijn voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie
Vind jij het ook belangrijk dat hun stem en noden weerklinken binnen het lokaal beleid? 
Word je enthousiast als je denkt aan op pad gaan in de publieke ruimte om kinderen en jongeren te leren kennen en een vertrouwensband met hen op te bouwen? 
Beweeg jij je vlot in netwerken van jeugdwelzijnsactoren? 
Spreekt zowel individueel als werken op maat met groepen kinderen en jongeren in de vrije tijd je aan?
Dan zoeken we jou! 

Je werkt voor Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Als medewerker draag je de visie van het team en de achterban over de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie uit door het opzetten en uitvoeren van een duidelijke communicatie. 

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk situatie te versterken en hen in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van de kinderen en jongeren zelf.  

Je standplaats is Menen. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw. Je wordt in de opdracht aangestuurd en gecoacht door een beleidsmedewerker van Uit De Marge vzw, en werkt bovendien in nauw overleg met de dienst Welzijn van de stad Menen. 

 • Je legt vindplaatsgericht contacten met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie en werkt aan een vertrouwensrelatie. Op basis van dat vertrouwen ga je samen aan de slag met hun noden en behoeften.  
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting, al dan niet in de openbare ruimte.  
 • Je werkt activerend samen met maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. Je vertrekt daarbij vanuit de belangen van doelgroepen in kwetsbare posities. Je legt de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, maar ook met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidswereld.  
 • Je zorgt ervoor dat drempels in het bestaande aanbod weggenomen worden of je bouwt een nieuw aanbod uit.  
 • Met het lokale bestuur en de gemeentelijke diensten van Menen zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van groepen in maatschappelijk kwetsbare posities. Je probeert dat beleid structureel te verankeren. 

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht gender, afkomst of beperking. 

Kennis en inzicht 

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting. 
 • Je hebt inzicht in het werken met doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie. 
 • Je hebt inzicht in de leefwereld en ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
 • Je hebt inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen. 
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.  

Vaardigheden 

 • Je beschikt over organisatorisch talent.  
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken. 
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.  
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met kinderen en jongeren als met beleidsverantwoordelijken. 
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.  
 • Je kan omgaan met conflictsituaties. 

Houding 

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend. 
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding en gaat op een warme, respectvolle manier aan de slag. 
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid. 
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld. 
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken. 
 • Je bent flexibel en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken. 
 • Je werkt graag samen met anderen. 
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en speelt vlot in op veranderingen. 
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af. 

Andere

 • Je hebt liefst enkele jaren ervaring.  
 • Je hebt een rijbewijs. 

 • Een voltijds arbeidscontract (vervanging van minimum 3 maand), volgens barema B1B van PC 329.01. De tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar.
 • Een uitdagende opdracht in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie. 
 • Een vormings-, trainings- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.  
 • Jouw standplaats is Menen.  
 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie bel je Bart Neirynck, 0479 29 30 50.  
 • Solliciteren via mail met motivatie en functioneel cv – ten laatste zondag 8 januari – naar bart.neirynck@uitdemarge.be.  
 • Indiensttreding: onmiddellijk. 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.