Uit De Marge vzw zoekt een halftijdse jeugdopbouwwerker in Menen (onbepaalde duur)

Uit De Marge vzw ondersteunt het jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie te versterken en hen in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Je werkt voor Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Je standplaats is Menen. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw en wordt in je opdracht gecoacht door een stafmedewerker. Je werkt in nauw overleg met de dienst Welzijn van de stad Menen.

Takenpakket

 • Je legt vindplaatsgericht contacten met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en werkt aan een vertrouwensrelatie met die groepen. Op basis van dat vertrouwen ga je aan de slag met hun noden en behoeften.
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting, al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je werkt activerend samen met maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. In functie van de belangenbehartiging van doelgroepen in kwetsbare situaties leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, maar ook met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidswereld.
 • Je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod en/of aan de opbouw van een nieuw aanbod.
 • Met het lokale bestuur en de gemeentelijke diensten zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van groepen in maatschappelijk kwetsbare posities. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht gender, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren.
 • Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met kinderen en jongeren als met beleidsverantwoordelijken.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en speelt vlot in op veranderingen.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Andere

 • Je hebt liefst enkele jaren relevante ervaring.
 • Je hebt een rijbewijs.

Wij bieden

 • Een halftijds arbeidscontract van onbepaalde duur. Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding volgens barema B1C (na zes maanden B1B) van PC 329.01.
 • Een uitdagende opdracht in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Jouw standplaats is Menen.
 • Een halftijdse rechtstreekse collega in Menen.
 • Coaching, opleiding en ondersteuning.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie bel je Bart Neirynck, 0479 29 30 50.
 • Solliciteren via mail met motivatiebrief en functioneel CV – ten laatste zondag 31 oktober 2021 – naar bart.neirynck@uitdemarge.be.
 • Indiensttreding: onmiddellijk.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.