Uit De Marge vzw zoekt een halftijdse educatief medewerker in Genk

Halftijds contract van onbepaalde duur.

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Uit De Marge vzw zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk en ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugd(welzijns)werk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij leggen we steeds de nadruk op de emancipatie van kinderen en jongeren.

Als educatief medewerker realiseer je in samenwerking met het team en externe partners een ondersteuningsaanbod dat aansluit op de noden van het werkveld. Je focust daarbij op de provincie Limburg vanuit je standplaats Genk. Je bent lid van het landelijke team van Uit De Marge vzw en wordt in die opdracht gecoacht door een stafmedewerker.

Takenpakket

 • Je coacht beginnende en ervaren professionals die aan de slag zijn met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Je verheldert ondersteuningsvragen van jeugd(welzijns)werkingen, zelforganisaties, lokale besturen en andere relevante actoren en ontwikkelt samen met het team een aanbod voor hen.
 • Je organiseert en begeleidt vormingsmomenten voor jeugdwerkers en vrijwilligers.
 • Je houdt contact met het werkveld door aanwezigheid op toonmomenten en het afleggen van werkbezoeken.
 • Je vertegenwoordigt Uit De Marge vzw op relevante overlegplatformen.
 • Je doet aan beleidsbeïnvloedend werk door middel van belangenbehartiging.
 • Je neemt deel aan teammomenten.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt kennis van en inzicht in de mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid, structurele achterstelling en sociale uitsluiting.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in projectmatig werken.
 • Je hebt coachende vaardigheden.
 • Je hebt inzicht in praktijken om kennis, inzichten en vaardigheden te versterken en houdingen te beïnvloeden.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatievaardig.
 • Je legt gemakkelijk contact met jeugdwerkers, beleidsverantwoordelijken en kinderen en jongeren.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je hebt een rijbewijs en kunt beschikken over een wagen.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je neemt initiatief.
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel en je kunt vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

 • Een 0,5 VTE-contract van onbepaalde duur, volgens barema B1b binnen pc 329.01.
 • Een uitdagende opdracht met een degelijke ondersteuning in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Standplaats Genk.
 • Uitgebreide coaching en ondersteuning.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt u Murat Badurlu, 0488 17 57 89.
 • Solliciteren via mail met motivatie en functioneel CV, ten laatste 31 oktober 2020 naar murat.badurlu@uitdemarge.be.
 • Weerhouden kandidaten kunnen een schriftelijke proef krijgen.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.