Uit De Marge vzw zoekt een educatief medewerker voor de regio grootstedelijk (4/5de)

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en versterkt hun positie. We zetten zowel op de eerste als de tweede lijn in op jeugdwelzijnswerk. Via belangenbehartiging en politiserend werken bouwen we aan een meer rechtvaardige samenleving. Dat doen we samen met deze kinderen en jongeren, met jeugdwelzijnswerkers en jeugdwelzijnswerkingen.

Voor de functie van educatief medewerker zoeken we iemand die affiniteit heeft met de grootstedelijke contexten van Antwerpen, Brussel en de as daartussen, en die professionele en/of persoonlijke ervaring heeft met thema’s zoals maatschappelijke kwetsbaarheid, kruispuntdenken, (kinder)armoede, racisme en discriminatie en de relatie tussen jongeren en de politie.

Uit De Marge zet zich in voor gelijke kansen en inclusie. We selecteren op basis van vaardigheden en kwaliteiten van mensen, ongeacht diploma, gender, afkomst, leeftijd, religie, klederdracht, seksuele oriëntatie of beperking.

1. Takenpakket

 • Je legt en versterkt de contacten met  jeugdwerkorganisaties, leden en diensten die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie
 • Je ontwikkelt en geeft vormingen aan jeugdwerkers, vrijwilligers en beleidsmakers
 • Je ondersteunt jeugdwerkers door middel van coaching en intervisie
 • Je vertegenwoordigt Uit De Marge vzw op relevante overlegplatformen[1]
 • Je doet aan beleidsbeïnvloedend werk door middel van het vertegenwoordigen van de stem van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie
 • Met het lokale bestuur en lokale gemeentelijke diensten zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare groepen. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.
 • Je neemt deel aan teammomenten

2. Vaardigheden

 • Je kan de stem van kinderen, jongeren en jeugdwerkers vertalen naar het beleidsniveau en omgekeerd
 • Je hebt een helikopterzicht waardoor je goed kunt inschatten waar en hoe er ingegrepen moet worden in een organisatie waar je ondersteuning biedt: gevolgen van oorzaken onderscheiden
 • Je kan contexten analyseren en kan uitdagingen vertalen naar een aanpak op maat
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie 
 • Je kan ingewikkelde materie in lekentermen uitleggen, bijvoorbeeld jeugdwerkers wegwijs maken in het deontologisch kader
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, waardoor je effectief kunt communiceren met lokale besturen en beleidsdossiers kunt verwerken. Kennis van het Frans en Engels wordt als een meerwaarde beschouwd.

3. Houding

 • Je bent geëngageerd en nieuwsgierig
 • Je kunt zelfstandig werken en goed functioneren in teamverband
 • Je gelooft in gelijkwaardigheid en inclusie, en handelt steeds antiracistisch
 • Je staat sterk in je schoenen en legt makkelijk contacten met anderen
 • Je kan een vertrouwensband met je doelgroep opbouwen
 • Je werkt planmatig en bent oplossingsgericht en proactief ingesteld
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel: je kunt vlot schakelen tussen verschillende taken
 • Je bent bereid om je tussen verschillende regio’s te verplaatsen
 • Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af

4. Praktisch

 • Wij bieden een contract van 80 % (4/5de)  van onbepaalde duur. Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding (max. 10 jaar anciënniteit) volgens barema B1B van paritair comité 329.01
 • Er zijn geen diplomavereisten, relevante ervaring volstaat
 • Standplaats is Antwerpen, met verplaatsingen in en buiten je regio
 • De hoofdzetel is in Antwerpen
 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie kan u contact opnemen met Murat Badurlu op +32 488 175 789 of murat.badurlu@uitdemarge.be
 • Solliciteren via e-mail: murat.badurlu@uitdemarge.be met als onderwerp “sollicitatie educatief medewerker team grootstedelijk”
 • Je kan ons je functionele CV en een aparte bijlage voor de motivatiebrief  sturen. Als jouw CV er niet erg aantrekkelijk uitziet, maar je denkt wel over de competenties te beschikken om een goede educatief medewerker bij Uit De Marge te worden, overtuig ons dan met een introductievideo waarin je vertelt over je competenties en talenten.
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en krijgen een schriftelijke proef
 • Solliciteren kan doorlopend
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk

Is er iets waar we rekening mee dienen te houden tijdens de selectieprocedure? Laat ons dat vooraf weten. Wij zorgen dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.


[1] hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld lokale besturen en lokale gemeentelijke diensten, partnerorganisaties of academische instellingen

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.