Uit De Marge vzw zoekt een deeltijdse jeugdopbouwwerker (0,7vte) in Dendermonde

Wil jij in Dendermonde van betekenis zijn voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie?

Vind jij het ook belangrijk dat hun stem en noden weerklinken binnen het lokaal beleid?

Word je enthousiast als je denkt aan op pad gaan in de publieke ruimte om kinderen en jongeren te leren kennen en een vertrouwensband met hen op te bouwen?

Beweeg jij je vlot in netwerken van jeugdwelzijnsactoren?

Spreekt zowel individueel als werken op maat met groepen kinderen en jongeren in de vrije tijd je aan?

Dan zoeken we jou!

Waar kom je terecht?

Je werkt voor Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Je standplaats is Dendermonde. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw en wordt in je opdracht gecoacht door een beleidsmedewerker. Je werkt in nauw overleg met verschillende organisaties en stedelijke diensten in Dendermonde.

Wat is je takenpakket?

 • Je legt in de publieke ruimte contacten met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie en je wint het vertrouwen van die groepen. Op basis van dat vertrouwen ga je samen aan de slag met hun noden en behoeften.
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting, al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je werkt samen met maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. Je vertrekt daarbij vanuit de belangen van doelgroepen in kwetsbare posities. Je legt de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, maar ook met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidswereld.
 • Je zorgt ervoor dat drempels in het bestaande aanbod weggenomen worden of je bouwt een nieuw aanbod uit.
 • Met het bestuur en de gemeentelijke diensten van Dendermonde zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van groepen in maatschappelijk kwetsbare posities. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.

Welk profiel zoeken wij?

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht gender, afkomst of beperking.

Een bachelorsdiploma in een sociale richting is een meerwaarde, maar niet noodzakelijk.

Je hebt liefst enkele jaren ervaring (als vrijwilliger of professional).

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in het werken met doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • Je hebt inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je vindt je weg op de sociale kaart en hebt inzicht in hoe lokale besturen werken.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig en legt gemakkelijk contact, zowel met kinderen en jongeren als met beleidsverantwoordelijken.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding en gaat op een warme, respectvolle manier aan de slag.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en speelt vlot in op veranderingen.

Wat bieden wij jou?

 • Een deeltijds arbeidscontract (0,7vte) van onbepaalde duur.
 • Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding volgens barema B1b
 • Een verantwoordelijke functie met een degelijke ondersteuning in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Extra verlofdagen via ADV en forfaitaire flexdagen.
 • Een vormings-, trainings- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Jouw standplaats is Dendermonde.

Hoe solliciteren?

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie bel je Bart Neirynck, 0479 29 30 50.
 • Solliciteren via mail met motivatie en functioneel CV naar bart.neirynck@uitdemarge.be.
 • Weerhouden kandidaten krijgen een schriftelijke proef en worden, indien geslaagd, uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 25 oktober 2022, te Dendermonde
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.