Uit De Marge vzw verwelkomt nieuwe collega’s

De voorbije maanden verwelkomde Uit De Marge vzw heel wat nieuwe collega’s. Zo startte Tatiana Jerbouh in Genk als educatieve medewerker, maar werd ook het team jeugdopbouwwerk uitgebreid. In Lommel ging Liesbeth Fabbro als jeugdopbouwwerker van start, in Bredene is Ruben Braeckelaere aan de slag als vervanging van Rénie en ook in de Denderstreek komt er via het ESF-project Jongeren in Actie een uitbreiding.

(c) Liesbeth Fabbro

In Lommel gaat het om het eerste jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw. Liesbeth Fabbro ging in februari dan ook meteen van start. “Ik nam beleidsplannen door en ging vervolgens verschillende instanties en actoren opzoeken om kennis te maken”, legt ze uit. “Ik ben Lommel ook geografisch gaan verkennen en de straat op getrokken. Ik heb letterlijk de plattegrond van Lommel genomen en ben van daaruit gestart. Ondertussen begin ik de plekjes te kennen en kinderen en jongeren aan te spreken. Nu het weer beter wordt, zie ik steeds meer kinderen en jongeren. Sinds een paar weken heb ik in mijn rugzak ook altijd spelletjes bij. Vorige week was ik bijvoorbeeld op een pleintje gestopt waar enkele kinderen aan het spelen waren en hebben we samen Kubb gespeeld. Op die manier probeer ik hen alvast beter te leren kennen.”

Alle kinderen en jongeren

Toch is Lommel niet nieuw voor Liesbeth. “Ik woon in Zonhoven, maar Lommel is me zeker bekend. Ik doe namelijk al erg lang vrijwilligerswerk bij Akindo vzw, een organisatie die vakantiekampen organiseert voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Ik werk dus al langer met de doelgroep. Toen ik de vacature van jeugdopbouwwerker in Lommel zag, was ik dan ook meteen enthousiast. Ik geloof enorm in de visie van Uit De Marge vzw en dat is echt iets waar ik me voor wil inzetten.”

“In Lommel is er echt nood aan jeugdopbouwwerk. Er is heel wat in de stad, maar bepaalde wijken worden niet bereikt, kinderen en jongeren worden er niet gehoord. Dat blijkt ook uit gesprekken met de stadsdiensten die dat aangeven. Er is een aanbod tot 12 jaar, maar de tieners vallen er een beetje tussenuit.
Ik focus me nu dan ook echt op het leren kennen van de kinderen en jongeren in de verschillende wijken, zodat ik in de paasvakantie met hen activiteiten kan doen, met hen kan spelen en op die manier kan horen waar ze nood aan hebben, wat ze willen en van daaruit verder aan de slag gaan met hen.”

Outreachend aan de slag

(c) Ruben Braeckelaere

Ook voor Ruben Braeckelaere is Bredene niet onbekend. Hij liep vorig jaar in het kader van zijn opleiding Sociaal-Cultureel Werk stage bij de jeugddienst en gaat sinds vorige maand aan de slag als jeugdopbouwwerker van Uit De Marge vzw (ter vervanging van Rénie). “Ik kende het jeugdopbouwwerk en het werk van Rénie dus al wel en leerde ook al een aantal jongeren en hun vindplaatsen kennen”, vertelt Ruben.

Ruben probeerde van bij het begin zoveel mogelijk outreachend te werken, op die vindplaatsen aanwezig te zijn, zichzelf voor te stellen en het gesprek met de jongeren aan te gaan. “Ik heb mijn bureau op de jeugddienst. De kinderen en jongeren weten dat ook en elke week zijn er wel die een keer binnenspringen voor een babbeltje, advies of concrete hulpvragen rond bijvoorbeeld werk, huisvesting of signalen over moeilijke thuissituaties. Ook school blijft erg moeilijk. Met het afstandsonderwijs werd er meer zelfstandigheid verwacht en dat is niet altijd evident. Thuis werken gaat moeilijk doordat ze zich moeilijk kunnen concentreren of omwille van internetproblemen, …”

“Stilaan begin ik ook een vertrouwensband met de jongeren op te bouwen en merk ik dat sommigen hun verhaal aan me beginnen te vertellen. Ik spreek dus ook geregeld individueel af voor een babbel, want dat merk je wel: ontzettend veel jongeren die gewoon erg veel te vertellen hebben en niet altijd iemand hebben die kan of wil luisteren.”

Een eigen plek

Ruben heeft alvast heel wat concrete plannen om de komende tijd aan de slag te gaan. “We hebben het jeugdhuis Creatuur, maar dat is momenteel gesloten en wordt gerenoveerd. Zodra het kan, hoop ik daar opnieuw te kunnen opstarten en een aanbod te voorzien, maar tegelijkertijd ook gewoon een plek te voorzien waar de jongeren kunnen chillen en even hun zinnen kunnen verzetten. Vanuit de Welzijnsschakel is er ook een nieuw jeugdhuis, maar meer met nadruk op creativiteit; met een hiphopstudio, digitale media, beeldende kunst, … Met het het jeugdopbouwwerk werden we gevraagd om dat mee te ondersteunen. Dat zijn we momenteel aan het uitwerken. Tijdens de paasvakantie plan ik alvast zelf enkele activiteiten, maar wil ik ook jongeren aanspreken en hen out of the box laten nadenken over activiteiten die zij graag willen doen.
Op lange termijn wil ik focussen op de verdere uitbouw van de jeugdwerking zodat het voor iedereen toegankelijk is en er steeds meer jongeren bereikt en betrokken worden. Nieuwe jongeren leren kennen en hun noden blijven signaleren naar het beleid en sociale partners toe.”

(c) Tatiana Jerbouh

Signalen van kinderen en jongeren

Team Limburg mocht eind januari Tatiana Jerbouh als educatieve medewerker verwelkomen. “Toen ik de vacature zag, sprak het me meteen aan. Ik werk al enkele jaren in de sociale sector en werk ook deeltijds bij CKG De Stap, een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in Genk, waar ik werk met gezinnen in kwetsbare situaties. Ik vind het ontzettend belangrijk om me in te zetten voor de samenleving. Ook de doelgroep ligt me dus nauw aan het hart. Kinderen en jongeren krijgen soms nog te weinig credits en ik vind het belangrijk dat daar verandering in komt. Ik zit ook in de raad van bestuur van Gigos Jeugdwelzijnswerk en zat vroeger in de jeugdraad van Genk, dus ik heb al ervaring met de doelgroep.”

“Ik ben me momenteel nog volop aan het inwerken en voer ook mee het onderzoek in Lanaken. We voeren daar een belevingsonderzoek naar aanleiding van de nieuwe samenwerking tussen de gemeente en Uit De Marge vzw om een jeugdwelzijnsbeleid op te starten. Ik ben op dit moment dus vooral bezig met het interviewen van lokale actoren en de noden van kinderen en jongeren in Lanaken in kaart te brengen. Daarover dus later meer!”

Jongeren in Actie

In de Denderstreek komt er tot slot via het ESF-project Jongeren in Actie een uitbreiding. Het doel is daarbij om jongeren die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt op maat te kunnen begeleiden. Voor Uit De Marge vzw betekent dit dat er extra middelen vrijkomen om aan de slag te gaan met de grote noden in de Denderstreek en zullen er twee extra jeugdopbouwwerkers aan de slag gaan, in Geraardsbergen en Denderleeuw. Zij focussen daarbij op jongeren en jongvolwassenen (16 – 30) en gaan outreachend aan het werk om vanuit hun vertrouwensrelatie met de jongeren aan de slag te gaan en hun noden en signalen door te geven aan het lokale beleid. Zo wordt er voor elke jongere een traject op maat opgezet, waarbij indien nodig wordt doorverwezen naar andere partners binnen het project.* We willen de jongeren uit deze kwetsbare doelgroep een stem geven, hen handvaten bieden om sterker te staan en samen met hen aan de slag gaan om de hoge drempels in de maatschappij te verlagen.

* In dit project gaan diverse organisaties in samenwerking met de VDAB aan de slag in de regio Denderleeuw-Geraardsbergen-Ninove (Uit De Marge vzw, vzw LEJO, vzw aPart, Mentor vzw, CAW, Leerpunt, De Kiem, Groep Intro en Copact).

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.