Uit De Marge vzw en Chirojeugd Vlaanderen samen in de strijd tegen racisme en discriminatie

Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, gaan Uit De Marge en Chirojeugd Vlaanderen samen aan de slag rond racisme en discriminatie en starten ze een netwerk antiracisme en discriminatie voor en door de jeugdwerksector.

Ikrame Kastit (Uit De Marge vzw) en Merijn Van de Geuchte (Chirojeugd Vlaanderen)
Foto (c) Jan Van Bostraeten

De komende twee jaar zullen beide organisaties samen een netwerk voor de jeugdsector begeleiden waar een gedeelde visie ontwikkeld wordt rond antiracisme en -discriminatie. Er zullen daarbij partnerschappen aangegaan worden om die visie in de praktijk om te zetten via vorming, tools en informatie rond de thematiek.

Waarom?

De samenleving is divers. Dat is een meerwaarde voor iedereen, maar dat zorgt er echter ook voor dat er spanningen kunnen ontstaan. “Racisme en discriminatie zijn grote maatschappelijke thema’s, die onder andere ook doordringen tot in Chirogroepen. We vinden het belangrijk om daar iets mee te doen, en een beleid te voeren dat zich weert en verzet tegen alle mogelijke vormen van racisme en discriminatie”, stelt Merijn Van De Geuchte, pedagogisch secretaris bij Chirojeugd Vlaanderen. “Het jeugdwerk moet een plek zijn waar jongeren zich goed kunnen voelen. Racisme heeft daar geen plaats in.”

Het ‘neewoord’ tegen racisme en discriminatie moet dan ook verder klinken dan de eigen groepen: in andere jeugdbewegingen, sectoren, huiskamers en wandelgangen. Samen engageren we ons om iedereen daarin te betrekken. 

Ook voor onze cocoördinator Ikrame Kastit is het duidelijk: “Wij merken dat heel wat kinderen en jongeren racisme en discriminatie ervaren en dat jeugdwerkers niet altijd weten wat daarmee te doen. Het is belangrijk dat er bewustwording komt rond deze problematiek en de impact die het heeft op kinderen en jongeren. Het zorgt voor kwetsingen en zelfs traumatische ervaringen die op latere leeftijd nog kunnen resulteren in bijvoorbeeld psychische problemen of faalangst. We willen het jeugdwerk daar bewust van maken en een gezamenlijke ondersteuning aanbieden voor kinderen en jongeren die dat meemaken, maar tegelijkertijd ook samen bekijken hoe we dat kunnen voorkomen. Daarvoor willen we net vanuit verschillende jeugdwerkvormen en doelgroepen daarmee aan de slag en dat start met een gezamenlijke visie daarover te ontwikkelen.”

Hoe gaan Uit De Marge en Chirojeugd Vlaanderen daarmee aan de slag?

Merijn Van De Geuchte: “Chirojeugd Vlaanderen doet waar ze sterk in zijn: een thema bespreekbaar maken op een speelse manier, zonder daarbij afbreuk te doen aan de inhoud. We baseren ons op de manier waarop we jaarthema’s zoals psychologische veiligheid, duurzaamheid of armoede vormgeven. Ook dat waren grote thema’s die we vertaalden naar concrete tools en acties voor leidingsploegen om daarmee om te gaan. Wij zullen ons vooral focussen op het vrijwillige jeugdwerk. We zullen methodieken, verhalen, figuren uitwerken waarmee begeleiders aan de slag kunnen met hun leden, maar ook tijdens bijvoorbeeld een groepsvergadering. Daarnaast zullen we twee actiemomenten in elkaar steken waar groepen een boodschap aan de buitenwereld kunnen tonen.” 

Ikrame Kastit: “Voor ons is het net interessant om met een jeugdbeweging daarrond aan de slag te gaan. We werken voornamelijk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, het is net die doelgroep die regelmatig slachtoffer wordt van discriminatie en racisme. Door net de handen in elkaar te slaan met een organisatie die andere kinderen en jongeren bereikt dan ons, kunnen we ervoor zorgen dat we een groter bereik hebben en dat verschillende kinderen en jongeren over heel het land kunnen samenwerken en zich bewust worden van racisme en discriminatie. Het is immers zo dat we een grotere impact kunnen teweegbrengen. We willen racisme en discriminatie – zowel binnen de jeugdsector als daarbuiten – verkleinen en slachtoffers de nodige ondersteuning bieden.”

Welke rol zal Uit De Marge opnemen?

Merijn Van De Geuchte: “We kijken uit naar de samenwerking met Uit De Marge. Zij hebben een ruime expertise en knowhow over het thema. Ze kunnen verhalen naar boven brengen – getuigenissen van jongeren, maar ook van professionele krachten – om er vervolgens op in te spelen. Chirojeugd Vlaanderen kan daaruit leren en er gebruik van maken, net als een heleboel andere jeugdwerkorganisaties die meestappen in het project. Zelf kunnen we Uit De Marge versterken door die vertaalslag te maken vanuit het vrijwillig jeugdwerk. We vullen elkaar daarin sterk aan.” 

Ikrame Kastit: “Wij kijken ernaar uit om onze expertise te delen met de gehele jeugdsector en natuurlijk ook Chirojeugd Vlaanderen. Door expertisedeling zowel op Vlaams als op lokaal niveau hopen we die kennis net te vergroten en gezamenlijk tot acties te komen, op maat van verschillende kinderen en jongeren en lokale contexten. Alleen door een gezamenlijk bondgenootschap tegen racisme en discriminatie gaan we in ons opzet slagen. Ik ben dan ook ontzettend blij met het partnerschap met Chirojeugd Vlaanderen, en bij uitbreiding met alle jeugdwerkpartners die deel zullen uitmaken van het netwerk ‘antiracisme en -discriminatie’.”

<< Hoofdpagina Racisme

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.