Uit De Marge vraagt om broodnodige structurele maatregelen in de strijd tegen kinderarmoede

De kinderarmoede in Vlaanderen blijft op hetzelfde hoge peil als de vorige jaren. Volgens de meest recente kinderamoedecijfers van Kind en Gezin wordt nog steeds 1 kind op 7 in Vlaanderen geboren in een kansarm gezin. Dat zijn 130.000 kinderen en hun aantal blijft al jaren stabiel.

Dat cijfer ligt nog veel hoger voor kinderen in gezinnen met een migratiegeschiedenis. Twee derde van alle kinderen die in armoede opgroeien, hebben een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Ruim 37% van de kinderen met een moeder van Noord-Afrikaanse origine en bijna de helft (!) van de kinderen met een moeder afkomstig uit andere Afrikaanse landen groeit op in armoede. Ook kinderen met een Oost-Europese origine hebben een beduidend hoger armoederisico (23,5%). Beschamende cijfers voor één van de meest welvarende regio’s van Europa.

Opgroeien in armoede raakt kinderen in alle facetten van hun leven en heeft verregaande gevolgen op hun ontwikkeling en toekomst. Kinderen in armoede sporten minder, nemen minder deel aan vrijetijdsactiviteiten, lopen een hoger risico op schoolachterstand en schooluitval, kunnen niet op vakantie, wonen vaker in niet-kwaliteitsvolle woningen, hebben een slechtere gezondheid, voelen zich vaker eenzaam en geïsoleerd en leiden vaker aan chronische stress.

Met het 2020-Pact beloofde de regering het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede te halveren: van 8% in 2006 tot 4% in 2020. Met een kinderarmoedecijfer van ruim 14% vandaag, blijkt het halen van dat doel verder weg dan ooit. Bovendien zal het gebrek aan afdoende steun voor gezinnen in armoede tijdens de coronacrisis ongetwijfeld een nieuwe stijging veroorzaken.

Deze crisis legde de bestaande ongelijkheid in de samenleving bloot. Uit De Marge hoopt dat dit een wake-upcall is voor beleidsmakers en dat er een stevig beleid wordt ontwikkeld om komaf te maken met armoede. Samen met Decenniumdoelen vragen we een moedig beleid dat inzet op gezinnen in kwetsbare situaties en hun levensomstandigheden structureel verbetert.

Lees hier 20 concrete voorstellen om (kinder)armoede en ongelijkheid te verminderen: www.komafmetarmoede.be.

<< Hoofdpagina Armoede
<< Hoofdpagina Maatschappelijke kwetsbaarheid

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.