Subsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur

Lokale jeugdorganisaties kunnen subsidies aanvragen om hun infrastructuur te moderniseren, extra ruimte te voorzien en een antwoord te bieden op bovenlokale noden. Het is daarbij van belang dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur en dat de infrastructuur ook gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit verschillende gemeenten, steden of buurten.

Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning kunnen ondersteuning aanvragen om te evolueren tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving.
Met deze subsidies kunnen ook investeringen gedaan worden in digitale infrastructuur voor online of digitaal jeugdwerk op afstand.

De projectoproep focust op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur. Er zijn drie focusgebieden: 
–    Investeren in een goede, kwaliteitsvolle en duurzame basisinfrastructuur ;
–    Investeren in veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren;
–    Investeren in kind- en jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden.

Voor wie?

Erkende jeugdwerkorganisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur komen in aanmerking voor deze subsidielijn. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen projecten indienen, als zij een partnerschap aangaan met een jeugdorganisatie.
Organisaties die hun werking hebben in gebouwen van de lokale overheid komen in aanmerking als zij het eigenaarsonderhoud of het bouwheerschap voor de infrastructuur op zich nemen en een langdurig beschikkingsrecht van tenminste twintig jaar (huur, erfpacht, gebruiksovereenkomst…) kunnen voorleggen.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de kosten voor het project. Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro per project.

  • Een organisatie of lokaal bestuur kan ondersteuning krijgen voor meerdere focusgebieden, in dat geval moet het subsidiebedrag voor elk van de gekozen focusgebieden minstens 25.000 euro bedragen en kan het maximum subsidiebedrag voor alle projecten van de organisatie bijeen maximaal 250.000 euro bedragen.

MEER INFO & HOE AANVRAGEN

Je kunt tot uiterlijk 1 december 2021 een aanvraag indienen via de KIOSK-applicatie. Na de eerste subsidiebeslissing in februari 2022 volgt er een nieuwe aanvraagronde.
Er zijn twee oproepen. De uiterste indiendatum voor de eerste oproep is 1 december 2021. De uiterste indiendatum voor de tweede oproep is 15 juni 2022.

>> Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Deze projectoproep kadert in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en biedt een antwoord op de aanbeveling van het  Maatschappelijk Relancecomité om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren “kunnen spelen, sporten, elkaar ontmoeten en zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen.”

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.