Subsidieoproep: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

De minister van Samenleven en de minister van Jeugd lanceren een subsidieoproep om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder weg, ongeacht hun diverse achtergrond.

We zoeken projecten die diverse doelgroepen met elkaar in verbinding brengen en meer diversiteit binnenbrengen in het jeugdwerk. Bedoeling daarbij is om samenwerkingen tussen gemeenten en jeugdwerkorganisaties aan te moedigen en financieel te ondersteunen. Een samenwerking tussen enerzijds minimaal één gemeente en anderzijds minimaal één jeugdwerkvereniging is daarbij een voorwaarde.

Deze oproep kadert binnen prioriteit 4 “Vrijeteijdsbesteding voor allen” van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en binnen prioriteit 2 “uitbouwen van sterke netwerken” van het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan (HIGKBP).

Toelichting bij de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk’ 

MEER INFO & AANVRAAG INDIENEN

Deadline voor indiening is 20 november 10u via integratiebeleid@vlaanderen.be.

>> Aanvraagformulier 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.