Streven naar menstruatiewelzijn: Vlaamse Scholierenkoepel publiceert advies

Op donderdag 25 mei publiceerde de Vlaamse Scholierenkoepel een advies rond menstruatie-armoede naar aanleiding van de Wereld Menstruatiedag. Het advies werd onder andere onderschreven door Uit De Marge.

Menstruatie-armoede heeft een grote impact op het leven van scholieren. Mensen met beperkte toegang tot de middelen om veilig en comfortabel hun menstruatie door te komen blijven vaker thuis, kunnen niet deelnemen aan activiteiten en krijgen te maken met gevoelens van schaamte en isolement. Menstruatie-armoede heeft een directe invloed op het mentale welzijn van jongeren.

De Vlaamse Scholieren spreekt daarom over menstruatiewelzijn als streefdoel. Dit hopen ze te bereiken door advies te geven over drie aspecten van menstruatie-armoede:

  • Toegang tot menstruatieproducten
  • Propere en veilige sanitaire voorzieningen
  • Kennis over menstruatie

In het advies beschrijft de Vlaamse Scholierenkoepel aanbevelingen voor de minister van Onderwijs, Welzijn en Armoedebestrijding, en voor onderwijsverstrekkers en scholen.

Ze vragen aan de minister van Onderwijs, Welzijn en Armoedebestrijding om:

  • Een publiek debat op te starten tussen de ministers van Onderwijs, Welzijn en Armoedebestrijding rond de problematiek van menstruatie-armoede
  • (financiële) Steun te verlenen aan scholen, zodat zij kosteloos menstruatieproducten kunnen verstrekken aan leerlingen
  • Duidelijke, toegankelijke en betrouwbare informatie over menstruatie-armoede beschikbaar te stellen aan scholieren, leerkrachten en schooldirecties. Ondersteun onderwijsverstrekkers bij het gebruik van deze informatie en moedig hen aan om dit te doen. Op deze manier komen scholen tot een gelijke startpositie.

Ze vragen aan onderwijsverstrekkers en scholen om:

  • Op school op een toegankelijke manier kosteloze menstruatieproducten beschikbaar te stellen voor leerlingen.
  • De problematiek van menstruatie-armoede serieus te nemen en effectieve maatregelen te treffen. Informeer en sensibiliseer scholen, leerkrachten, leerlingen en leerlingenbegeleiders hierover. Zorg ook voor inspraak van de leerlingen zelf.
  • Zorg te dragen voor hygiënische toiletten op scholen.

Lees het volledige advies hier.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.