Protest in Denderleeuw: Denderleeuw schrapt subsidies opbouwwerk

De gemeente Denderleeuw heeft aangekondigd subsidies voor opbouwwerk stop te zetten. Verschillende verenigingen hebben op 25 mei geprotesteerd tegen de voorgenomen stopzetting van de samenwerking tussen de gemeente Denderleeuw en vzw SAAMO Oost-Vlaanderen, een organisatie die inzet op opbouwwerk. Het opbouwwerk dat de vzw SAAMO uitvoert is van onschatbare waarde gebleken voor de gemeenschappen van Denderleeuw. Nu overweegt de gemeente om dit werk te laten vallen of sommige initiatieven zelf uit te voeren met hulp van vrijwilligers. Zowel vanuit de inwoners als binnen het middenveld komt er kritiek op dit voornemen.

Opbouwwerk is een werkveld dat zich richt op het ondersteunen van kwetsbare groepen, het versterken van de sociale cohesie en het creëren van een rechtvaardige samenleving. Het gaat verder dan enkel het bieden van hulp, maar beoogt empowerment en participatie van individuen en gemeenschappen. Deze aanpak wordt steeds meer erkend als een waardevolle strategie om sociale problemen aan te pakken en positieve verandering te bewerkstelligen.


Een van de belangrijkste aspecten van opbouwwerk is de opdracht om politiserend werk te verrichten. Sociaal werkers hebben de verantwoordelijkheid om uitsluitende beleidsbeslissingen aan de kaak te stellen en op te komen voor de belangen van de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen.


De beslissing van de gemeente Denderleeuw om subsidies voor opbouwwerk stop te zetten, roept vragen op over de instrumentalisering van het sociaal werk. Het risico bestaat dat de onafhankelijkheid van het sociaal werk in het gedrang komt wanneer de aansturing ervan in handen komt van de gemeente. Dit roept discussies op over de bescherming van de kernwaarden van sociaal opbouwwerk. Zeven sociaalwerkonderzoekers reageerden reeds fel op het besluit in dit artikel op sociaal.net

Als reactie op de aankondiging van de stopzetting van de subsidies hebben verschillende organisaties, waaronder Uit De Marge vzw, en inwoners van Denderleeuw de krachten gebundeld en zijn ze in actie gekomen. Op 25 mei vond er een grootschalig protest plaats voor het gemeentehuis van Denderleeuw. Het protest had als doel om de gemeente op te roepen de samenwerking met SAAMO voort te zetten. De actievoerders benadrukken dat de diensten van SAAMO van onschatbare waarde zijn en dat de gemeente niet in staat zal zijn om op korte termijn dezelfde effectieve ondersteuning te bieden aan de kwetsbare groepen binnen de gemeenschap. Ze roepen op tot dialoog tussen de gemeente en de betrokken partijen om tot een oplossing te komen die het welzijn van de inwoners van Denderleeuw waarborgt.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.