Pro­jec­top­roep ‘Veer­kracht ver­ster­ken van kin­de­ren en jon­ge­ren in kwetsba­re si­tu­a­ties’

De Vlaamse regering trekt 3 miljoen euro extra uit om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties beter te ondersteunen. Via een projectoproep kunnen organisaties tot 200.000 euro steun krijgen. Meer bepaald komen projecten in aanmerking waarbij minstens 3 verenigingen samenwerken en die focussen op een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Daarnaast moeten de verenigingen kunnen aantonen dat ze in het verleden al gewerkt hebben met kwetsbare kinderen en jongeren.

Waar­om deze op­roep

(c) Uit De Marge vzw

De coronacrisis weegt bijzonder zwaar op kinderen en jongeren. Afstandsonderwijs, weinig vrijetijdsbesteding, amper fysiek contact met leeftijdsgenoten, verveling. Bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties weegt dat nog eens extra door. Denk aan kinderen en jongeren in armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulp of jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen en kinderen en jongeren met een beperking. 

Met deze projectoproep wil de Vlaamse overheid inspelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

De projectoproep past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering. De oproep bouwt ook verder op de geleerde lessen uit Generatie Veerkracht, het actieplan voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in coronatijden.

Voor wie

Er zijn een aantal belangrijke algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor de projectsubsidie:

  • Het project wordt opgezet door verenigingen die actief zijn in de vrijetijdsbesteding, die een innovatief en laagdrempelig vrijetijdsaanbod uitbouwen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
  • Er moeten minstens 3 verenigingen samenwerken en op elkaar inspelen met de vraag van het kind en de jongere voor ogen.
  • Participatief werken met kinderen en jongeren vormt de rode draad. Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij de uitwerking van de activiteiten en geven mee vorm aan de vrijetijdsbesteding, zodat die aansluit op hun vraag, wens en behoeften.

Bud­get en ti­ming

Er is een totaalbudget voorzien van 3 miljoen euro. Per project kan er maximaal  200.000 euro worden toegekend. Dat bedrag kan worden gebruikt voor personeelskosten, werkingskosten en de omkadering van de medewerkers en het netwerk.
De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.

In­die­nen

Je moet je projectdossier ten laatste op vrijdag 21 mei via de KIOSK-applicatie indienen.
Aangezien er eind april een nieuwe versie van KIOSK wordt gelanceerd, zal het pas vanaf 3 mei mogelijk zijn om een dossier in te dienen via deze applicatie. 

Meer informatie

>> Meer informatie rond de projectoproep en inschrijven voor de digitale infosessie op 20 april vind je op de website van het Departement.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.