Projectoproep Nike Community Impact Fund

De European Logistic Campus (ELC) van Nike wil kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie meer kansen geven om samen met anderen aan fysieke activiteiten deel te nemen. Via deze projectoproep wil het duurzame initiatieven steunen die investeren in gemeenschappen, die sport/spel/bewegen inzetten als middel om kinderen en jongeren (nog) meer te betrekken in de samenleving (inclusie) en hun welzijn te verhogen.

Geselecteerde projecten kunnen een financiële steun krijgen tussen 3.000€ en 6.000€. Er is een totaal budget van 100.000 € beschikbaar.

Voor wie?

  • Verenigingen en clubs (vzw, ngo) uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kunnen een project indienen.
  • Projecten die kwetsbare kinderen en jongeren (tot 21 jaar) willen aanzetten tot bewegen/spelen/ sporten. Commerciële projecten worden niet aanvaard binnen deze oproep.
  • Partnerschappen tussen sport – en andere verenigingen en -initiatieven worden aangemoedigd.
  • Ook partnerschappen met scholen en lokale autoriteiten zijn welkom, op voorwaarde dat de vzw/ngo de aanvraag indient. Scholen of lokale autoriteiten kunnen zelf geen project indienen.

MEER INFO

Indienen tot en met 20/01/2020.
Bekendmaking selectie 29/05/2020.