Projectoproep: lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid

Het Vlaams Actieplan Armoedebeleid 2020-2024 wil het lokale armoedebeleid versterken door interlokale uitwisseling van beleidsmedewerkers in armoedebeleid te ondersteunen. Daarom lanceert ze een projectoproep voor lokale besturen die elkaar willen bijstaan in hun armoedebeleid.

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in armoedebestrijding. Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Het doel van deze oproep is dat lokale besturen met een succesvolle beleidsaanpak van armoede het armoedebeleid van collega-besturen versterken. Met deze interlokale uitwisseling wordt de lokale expertiseopbouw versneld en kan Vlaanderen het lokaal armoedebestrijdingsbeleid naar een hoger niveau tillen.

Welke projecten kunnen steun krijgen?

Deze oproep ondersteunt twee vormen van interlokale uitwisseling:

 1. mentoring van een beleidsmedewerker uit gemeente A (gevende gemeente) bij gemeente B (ontvangende gemeente);
 2. stage van een beleidsmedewerker uit gemeente X (ontvangende gemeente) bij gemeente Y (gevende gemeente).

Beide vormen kunnen lokale besturen combineren in 1 traject. In samenspraak met de VVSG kan ook een sui generis-model ontwikkeld worden op maat van de deelnemende lokale besturen.

Het lokaal bestuur dat een ervaren medewerker ter beschikking stelt, kan hiervoor projectsubsidies krijgen. De duur en de intensiteit van de samenwerking varieert van project tot project en hangt af van de overeenkomst tussen de lokale besturen over de inhoud en aanpak van het specifieke uitwisselingstraject.

Ontvang je een subsidie?

Om deze interlokale uitwisseling te stimuleren, is voor deze oproep een budget van 250.000 euro voorzien. De subsidie zet in op personeelskosten. Het lokaal bestuur dat een mentor of mentoren ter beschikking stelt, kan hiervoor een compensatie ontvangen. Deze compensatie wordt berekend op basis van het brutosalaris van de betreffende mentor(en), in verhouding tot de aan het project bestede tijd en bedraagt 50% van de loonkost. Per project kunnen lokale besturen maximaal 50.000 euro aanvragen.

Hoe dien je een aanvraag in?

De VVSG speelt een verbindende rol bij de matching van twee besturen en bij de verdere begeleiding van het traject: 

 • Lokale besturen die willen intekenen op deze projectoproep als ‘gevend’ of als ‘ontvangend’ bestuur, kunnen zich melden bij de VVSG op het mailadres: dewisselaar@vvsg.be;
 • De VVSG doet de matching van vraag en aanbod;
 • Een actieplan en overeenkomst tussen de besturen wordt opgesteld;
 • Het ‘gevend’ bestuur dient de subsidieaanvraag en de overeenkomst tussen de besturen in per mail naar samenleven@vlaanderen.be. Het gevend bestuur vult daarvoor het aanvraagformulier in (zie onder).

Je kan je aanvraag indienen vanaf 14 juni en ten laatste op 31 oktober 2022.

Hoe verloopt de procedure?

De procedure bestaat uit twee fases: de ontvankelijkheidsanalyse en de beoordeling.

Ontvankelijkheidsanalyse

De aanvraag is ontvankelijk als hij voldoet aan deze ontvankelijkheidscriteria:

 • het aanvraagformulier (zie boven) is volledig ingevuld;
 • de aanvraag is in het Nederlands opgesteld;
 • de aanvraag is ondertekend door beide besturen;
 • de aanvraag bevat de nodige bijlagen zoals vermeld in het formulier;
 • de aanvraag is correct ingediend bij samenleven@vlaanderen.be;
 • de aanvraag is ten laatste op 31 oktober 2022 verstuurd.
Beoordeling

Zodra het project ontvankelijk is verklaard, start de beoordelingsanalyse. In de beoordelingsanalyse wordt de projectaanvraag getoetst aan deze criteria: 

 • De doelstelling van de uitwisseling is gericht op implementatie van een specifieke kennis en ervaring over armoedebeleid van een bestuur in de beleidspraktijk van een ander bestuur;
 • Dit gebeurt met een uitwisseling van een medewerker als mentor uit de ene gemeente naar de andere gemeente en/of met een uitwisseling als stagiair van de lerende gemeente naar de begeleidende gemeente;
 • De verhouding tussen de voorziene inspanningen en de gevraagde subsidies is realistisch;
 • De betrokken medewerkers van de lokale besturen zijn bereid deel te nemen aan het begeleidingstraject van de VVSG;
 • Het lokaal bestuur vraagt maximaal 50% financiering van de gehanteerde loonkost van de mentor(en) en het gevraagde bedrag overschrijdt de 50.000 euro niet;
 • Het project duurt maximaal 12 maanden.

Bij onduidelijkheid in de aanvraag, kan ABB bijkomende informatie opvragen.

>> Meer informatie & de volledige projectoproep vind je via de website van de Vlaamse overheid.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.