Platform manifestatie 21 maart

We staan op een kantelpunt. Onze bezorgdheid over migratie en diversiteit krijgt geen vertaling in een positief beleid. Het racistisch gedachtengoed krijgt in Europa en zeker in ons land, steeds meer invloed. Maar, we zijn met velen die de andere kant op willen. Wij staan voor een warme samenleving gebaseerd op solidariteit, mensenrechten en een menswaardig leven voor iedereen, ongeacht of men lang of kort in ons land verblijft, ongeacht iemands naam of origine, ongeacht de dikte van de portemonnee. De ongelijke behandelingen en het tegen mekaar opzetten moet stoppen. Een sociaal België is een België zonder racisme, een sociaal Europa is een Europa zonder racisme. Daarom komen wij op straat voor volgende eisen.​ (Definitieve versie 16/1/2019)

  1. Geen enkel ander Europees land scoort zo slecht als België als het gaat over gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, woningmarkt en onderwijs voor mensen met een migratieachtergrond. Er is niet enkel nood aan bemiddeling, maar ook aan positieve actie, betere inspecties, met proactieve praktijktesten én sancties voor oneerlijke behandeling. 
  2. Zorg voor een warme en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert, geen gesloten centra. We komen op voor integratie, regularisatie op basis van criteria en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en mensen zonder papieren. Stop repressie tegen solidaire burgers en bewegingen. Geen migratiestopdeals met andere landen. 
  3. Onze grondwet garandeert de vrijheid van levensbeschouwingen. Discriminatie omwille van levensbeschouwelijke tekens zijn verboden door de wet. Wij verwerpen de verboden op levensbeschouwelijke tekens die de gelijke toegang verhinderen van vrouwen én mannen tot de werkvloer, het onderwijs en zelfs tot openbare plaatsen. 
  4. Meerdere artikels van de nieuwe vreemdelingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo kunnen mensen op basis van artikel 21 van deze wet nu op basis van vermoedens (dus zonder bewezen schuld, zonder proces) het land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke behandeling van burgers af. 
  5. De politie is er om iedereen te beschermen. Een politie die discrimineert verzaakt aan deze plicht. Er dient proactief en sanctionerend opgetreden te worden tegen etnische profilering. 
  6. Het koloniale verleden van Europa heeft nog steeds een negatieve invloed op onze beeldvorming, ons denken, de politiek, gelijke kansen in het onderwijs. Dit moet gekeerd worden. De dekolonisering is begonnen en moet doorgetrokken worden in musea, leerplannen, schoolboeken, bibliotheken, straten en pleinen, media, … 

We vragen tot slot dat de zes eisen deel uitmaken van een ambitieus gecoördineerd interfederaal actieplan tegen racisme.

(Bron: Platform 2103)

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.