Over Uit De Marge

Opkomen voor emancipatie

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij ligt de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen en jongeren.

Maatschappelijk kwetsbare jeugd

Maatschappelijke kwetsbaarheid is een relationeel gegeven. Een kind of jongere loopt kwetsingen op in de relatie met maatschappelijke instellingen, wat vaak resulteert in armoede of korte scholing. Wie tot een etnisch-culturele minderheid behoort, loopt soms een groter risico.

In het jeugdwerk of jeugdbeleid

In Vlaanderen zijn een honderdtal werkingen actief als ‘werkingen met maatschappelijk kwetsbare jeugd’ (WMKJ). Deze initiatieven stemmen hun vrijetijdsaanbod maximaal af op de situatie van de doelgroep. Daarnaast kan ook het brede jeugdwerk de kaart trekken van toegankelijkheid en diversiteit.

Met regionale partners

We werken samen met D'Broej (Brussel), CMGJ (Limburg), JONG (Gent), Kras Jeugdwerk (stad Antwerpen) en Gigos (Genk).

Wat doen we?

Uit De Marge vzw is het Vlaamse steunpunt voor werkingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie (of WMKJ).

Je bent een beginnende jeugdwerker met nood aan een stevige basis? Je hebt al wat ervaring en je wil een stapje verdergaan? Je bent coördinator en je zoekt ondersteuning? Je zoekt naar een concrete invulling van ‘emancipatorisch werken’?

Bij Uit De Marge vzw kan je terecht voor:

  • visie en methodieken 
  • opleidingen en cursussen 
  • advies, begeleiding en vorming op maat

Bekijk hier onze voorstellingsfolder.