Open Forum Kinderen op straat | Kinderrechtencoalitie, 10 oktober 2019

Op 10 oktober, World Homeless Day, organiseert de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen een Open Forum met als titel ‘Kinderen over leven op straat’.
Zeker op Wereld Daklozendag verdienen dak- of thuisloze kinderen een prominente plaats in het maatschappelijk debat en beleid. Het leven op straat legt immers een enorme hypotheek op hun gezondheid en ontwikkeling.

De Kinderrechtencoalitie wil hen daarom op 10 oktober een luisterend oor, een spreekgestoelte en microfoon bieden. Hun getuigenissen worden aangevuld met de visie van experts over de oorzaken van dak- en thuisloosheid, de effecten ervan op kinderen en hoe kinderrechten een deel van de oplossing kunnen zijn om dak- en thuisloosheid te voorkomen.

Het Open Forum is toegankelijk voor iedereen en richt zich in de eerste plaats tot jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, armoedeorganisaties, straathoekwerkers, ervaringsdeskundigen, juristen,  brug- of zorgfiguren uit het onderwijs, beleidsmedewerkers, politici en mensenrechtenorganisaties.

Ga voor meer informatie naar de website van de Kinderrechtencoalitie.

Uit De Marge vzw is één van de bestuursleden van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Onze cocoördinator Ikrame Kastit is vicevoorzitster. Ze focust zich op de thema’s emancipatie en participatie van meisjes en vrouwen, maar ook op de strijd tegen armoede en discriminatie. Als netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties ijvert Uit De Marge vzw dan ook voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun grondrechten gewaarborgd worden. 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.