“Onderwijs voor iedereen: het Gemeenschapsonderwijs moet de uitspraken van Belgische rechtbanken uitvoeren”

Samen met 15 andere organisaties reageert Uit De Marge vzw op de veroordeling van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor het verbieden van levensbeschouwelijke tekens.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) werd voor de vierde keer veroordeeld door een Belgische rechtbank voor het verbieden van levensbeschouwelijke tekens. Deze keer was het de rechtbank van eerste aanleg in Leuven die oordeelde dat er geen specifieke omstandigheden zijn die het verbod in die school rechtvaardigen. De rechter heeft ook geoordeeld dat het algemene verbod in alle gemeenschapscholen onevenredig is.

Voorheen kregen leerlingen van het GO! ook al gelijk van de Raad van State. Die stelde in zijn beslissing in 2014 onder meer dat het hoofddoekenverbod een schending was van mensenrechten zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Raad van State stelde  toen al vast dat het GO! geen zwaarwichtige redenen had om een algemeen verbod in te voeren. Bovendien werd er geoordeeld dat het neutraliteitsprincipe juist stelt dat eerbied voor de filosofische, ideologische en godsdienstige overtuiging van de leerlingen en ouders vooropstaat. Het GO! heeft daaraan echter nooit gevolg  gegeven en bleef het algemeen verbod handhaven. 

De manifeste onwil van het GO! om gevolg te geven aan vonnissen en arresten neemt ondertussen absurde vormen aan. Zo schenden zij niet enkel de fundamentele rechten van leerlingen maar gaat ze ook voorbij aan de voorbeeldfunctie die zij heeft binnen het onderwijs. Willen we als samenleving het idee poneren dat sommigen boven de rechterlijke macht staan?

Als organisaties en professionals uit het breed maatschappelijk middenveld  zien wij elke dag dat het verbod op levensbeschouwelijke tekens veel meer is dan het ‘symbooldossier’ dat in het publieke debat regelmatig opduikt. Het verbod, dat in veel gevallen draait om de hoofddoek en zich in de laatste jaren uitgebreid heeft naar steeds meer sociale en economische sectoren, treft elke dag jonge meisjes en vrouwen in hun ontwikkeling en toekomstperspectief. Of het nu gaat over studiekeuze, de kans om een studentenjob te vinden, bepaalde sporten te beoefenen, stages uit te voeren of de job van hun leven te vinden: meer en meer worden meisjes met een hoofddoek expliciet geweerd en uitgesloten. Onder het mom van ‘strijden tegen onderdrukking’ en ‘neutraliteit’ wordt een hele groep meisjes en vrouwen jarenlang uitgesloten van maatschappelijke participatie. Dat deze uitsluiting bovendien onwettelijk is maar toch gewoon kan doorgaan valt nog minder uit te leggen. 

De impact op meisjes en vrouwen is immens: zo bracht een eerdere studie uit dat het hoofddoekenverbod onzekerheid en negatieve gevoelens oproept waardoor vele jongeren zich niet goed voelen op school. We ontnemen meisjes en vrouwen de mogelijkheid en ruimte om te experimenteren en zichzelf te ontplooien tot gezonde en volwaardige volwassenen die later een betekenisvolle rol kunnen opnemen in onze samenleving. 

Als samenleving die de vrije keuze hoog in het vaandel draagt kunnen we dan ook niet anders om andermans keuzes te respecteren, ook al staan we er niet achter. In dit geval zijn er verschillende rechters die reeds oordeelden dat de rechten van talrijke jonge vrouwen niet gerespecteerd werden. Hoeveel rechterlijke uitspraken zijn er nog nodig om het recht – maar vooral het gezond verstand – te laten zegevieren?

Ondertekenaars:

Amnesty International
BOEH – Baas Over Eigen Hoofd
CCIB – Collectif Contre L’Islamophobie en Belgique
Chirojeugd Vlaanderen
D’Broej vzw – De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren
Ella vzw – Kenniscentrum gender en Diversiteit
Federatie Marokkaanse Verenigingen vzw
Formaat vzw – Federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen
Furia
Karamah EU
Kif Kif
Kinderrechtencoalitie
LEJO vzw
Liga voor Mensenrechten
Minderhedenforum
Uit De Marge vzw

Meer informatie over de uitspraak vind je hier.

Het opiniestuk werd op 28 augustus gepubliceerd in De Morgen.

<< Hoofdpagina Diversiteit

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.