Nieuwe jeugdopbouwwerkers Nikki en Jana gestart in Oudenaarde en Zelzate

De voorbije maanden verwelkomde Uit De Marge vzw twee nieuwe jeugdopbouwwerkers. Nikki Kiekens startte in april als nieuwe jeugdopbouwwerker in Oudenaarde en Jana De Paepe ging begin juni aan de slag in Zelzate.

In Oudenaarde gaat het om het eerste jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw in de stad. In 2017 maakte de Gezinsbond van Oudenaarde zich zorgen over de kinderen en jongeren die veel op straat hingen. Op vraag van de stad voerde Uit De Marge vzw destijds een onderzoek naar de noden en signalen van de kinderen en jongeren. Eén van de aanbevelingen was toen om jeugdopbouwwerk op te starten. Kinderen en jongeren vonden hun weg niet naar het reguliere vrijetijdsaanbod en vonden maar weinig aansluiting.

Nikki Kiekens

Onze nieuwe jeugdopbouwwerker Nikki is dit voorjaar dan ook meteen van start gegaan. “Ik liep eerst een week mee met de jeugdopbouwwerkers Marlies en Pieter in Dendermonde en Jonathan in Menen”, legt Nikki uit. “Dat was heel fijn om al meteen ondergedompeld te worden en bovendien heel goed om de job echt te leren kennen.”

Contacten leggen en elkaar leren kennen

Nikki heeft al heel wat ervaring in de jeugdwerksector en deze job als jeugdopbouwwerker sprak hem meteen aan. “Om verschillende redenen. Het is de combinatie van jeugdwerk, werken met de doelgroep en tegelijkertijd van 0 beginnen”, aldus Nikki. Hoe hij dat aanpakt? “Gewoon doen”, lacht hij. “In de convenant waren er al een aantal vindplaatsen in de stad gekend, bijvoorbeeld het station. Van daaruit ben ik dan ook begonnen en ben ik contacten beginnen leggen met de jongeren.” Nikki trok ook langs verschillende scholen om er zich voor te stellen en liep enkele keren mee rond op de speelplaats om zich kenbaar te maken.

Nikki is nog volop bezig de kinderen en jongeren te leren kennen en merkt een grote nood aan een vrijetijdsaanbod voor hen. “Jongeren weten niet goed wat te doen en het reguliere aanbod is niet op hen afgestemd. Het matcht niet.” Dat is dan ook meteen Nikki’s plan voor deze zomer. “Tijdens een informele vergadering wil ik de jongeren bevragen en bekijken wat ze willen doen en wat hun noden en signalen zijn, om van daaruit dingen te kunnen organiseren en op te starten.” Tijdens de paasvakantie liep hij al mee tijdens de Buurtsportweek, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. “Ik merk dat dergelijke activiteiten erg belangrijk zijn voor de kinderen, anders blijven ze thuis”, klinkt het nog.

Tijdens de paasvakantie liep Nikki al mee tijdens de Buurtsportweek.

Vertrekken vanuit kinderen en jongeren

Jana De Paepe

Ook Jana De Paepe – die deze maand in Zelzate startte als opvolgster van Bo (Maes) – heeft nog geen concrete plannen voor de zomer. “Ik wil de jongeren eerst goed leren kennen en van daaruit vertrekken”, klinkt het ook bij haar. “Ik ben zelf oorspronkelijk van Zelzate en geloof heel erg in de gemeente en de visie van Uit De Marge vzw: vertrekken vanuit de kinderen en jongeren zelf en samen met hen aan de slag gaan”, vertelt Jana. “Ik wil er dan ook mee voor zorgen dat zij meetellen als ‘jeugd van Zelzate’. Zelf ken ik al verschillende vindplaatsen, maar ik loop ook rond en spreek jongeren aan.”

De nood aan jeugdopbouwwerk in Zelzate wordt ook erkend door de jongeren zelf. “De jongeren geven zelf ook aan dat een jeugdopbouwwerker erg belangrijk is voor Zelzate en zeker behouden moet blijven. Ze komen spontaan naar me toe en spreken me aan met de vraag om bijvoorbeeld eens af te spreken.” Enkele jaren geleden voerden de Zelzaatse jongeren nog actie voor het behoud van de jeugdopbouwwerker.

Naast een vrijetijdsaanbod aanbieden, zullen Nikki en Jana als jeugdopbouwwerkers de situatie van de kinderen en jongeren in hun stad en gemeente in kaart brengen. Ze brengen de noden en signalen tot bij de lokale besturen en adviseren hen.

Ook Het Nieuwsblad berichtte over de aanstelling van Jana in Zelzate. Lees hier het artikel.

<< Terug naar Jeugd(opbouw)werk

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.