Nieuw OverKop-huis starten?

Na Genk, Tienen, Mechelen, Gent en Oostende komen er binnenkort 11 nieuwe OverKop-huizen bij in Vlaanderen. Opgroeien en minister van Welzijn Wouter Beke zetten samen hun schouders onder de verankering en uitbreiding van OverKop.

Vanaf de lente zullen er in Vlaanderen en Brussel geen 5, maar 16 OverKop-huizen zijn. Een OverKop-huis is een fijne plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terechtkunnen wanneer ze willen babbelen over kleine of grote zorgen. Samen met jongeren gaan OverKop-medewerkers op zoek naar wat hen kan helpen. Zo willen ze meer dan ooit aandacht hebben voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Want het is oké om je even niet oké te voelen.

Een OverKop-huis is een fijne plek waar persoonlijke zorgen ook makkelijker bespreekbaar zijn. Zonder gedoe, gewoon op basis van de vraag: “Hoe gaat het met je?” of “Je zit precies ergens mee?” en “Kunnen we eens samen kijken of we er iets aan kunnen doen?”. 

(c) Agentschap Opgroeien

Een OverKop-huis opstarten?

Het Agentschap Opgroeien zet de schouders onder deze innovatieve projecten en wil de huizen uitbreiden. Ze zijn op zoek naar initiatiefnemers. Ze roepen op om innovatief te denken en te ondernemen, los van de bestaande hokjes en reguliere structuren, om op die manier zestien straffe, laagdrempelige en onmisbare OverKop-huizen uit te bouwen voor jongeren in Vlaanderen en Brussel. Bij de beoordeling van de aanvragen willen ze de ‘frisheid’ die OverKop vandaag uitstraalt en de aantrekkelijkheid van het concept voor jongeren, onder meer door de sterke inzet op participatie, met veel ruimte voor creativiteit en een eigentijdse invulling van activiteiten en preventie op maat van jongeren, voldoende bewaken. 

Meer informatie

Lees alvast de begeleidende brief bij de oproep. Alle nodige informatie om een aanvraagdossier voor te bereiden, vind je in de vooraankondiging. Het aanvraagformulier zal na de goedkeuring van het besluit door de Vlaamse regering, in de loop van 2021, beschikbaar zijn. Wil je op de hoogte blijven over de lancering van de oproep of heb je vragen? Contacteer overkop@opgroeien.be

Praktisch

  • Oproep: dec 2020 – maart 2021
  • Deadline indienen aanvraag: 31 maart 2021
  • Budget: jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per OverKop-huis voor 3 jaar. Dit is een tussenstap in een experimentele fase die na positieve evaluatie structureel en duurzaam verankerd kan worden.

Voorwaarden

  • Je bent opgericht als een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  • Je dient een ontvankelijke aanvraag en maakt hierbij gebruik van het aanvraagformulier dat Opgroeien ter beschikking stelt.
  • Je maakt, samen met je netwerkpartners, een ondernemingsplan op en voegt dit bij de aanvraag.
  • Je beschikt over een of meer fysieke locaties binnen je voorgestelde werkingsgebied waar de geïntegreerde werking voor jongeren plaatsvindt.

Bron: Agentschap Opgroeien / De Ambrassade

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.