Nieuw jeugdopbouwwerk in Hoeilaart en Halle

Uit De Marge vzw startte recent twee nieuwe projecten binnen het jeugdopbouwwerk. Claudia Gielis ging aan de slag in Hoeilaart en in Halle starten we begin 2018 met een nieuw project. Naast het reeds bestaande aanbod, was er in beide gemeenten nood aan een alternatief.

“Uit De Marge doet aan jeugdopbouwwerk daar waar kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie zich niet begrepen voelen en waar er onvoldoende aanbod bestaat voor hen”, legt stafmedewerker Bart Neirynck uit. “Kortom, op dergelijke plaatsen waar kinderen en jongeren onvoldoende kunnen participeren aan het vrijetijdsaanbod en de bredere maatschappij, vullen wij de blinde vlekken in.”

Emanciperen van de doelgroep

“We doen dat op een manier die vertrekt van de kinderen en jongeren zelf en brengen eerst hun noden en behoeften in kaart en gaan daarmee aan de slag,” vertelt Bart. Met een aanbod op maat en door hen bij de organisatie te betrekken, zetten we de emancipatie van onze doelgroep centraal. Daarnaast probeert Uit De Marge gericht het lokale netwerk te versterken en te veranderen, zodat er meer structurele aandacht komt voor onze kinderen en jongeren. “We gaan daarbij ook beleidsmatig te werk om de lokale besturen beter te laten omgaan met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en hun ouders”, stelt Bart. Wat Uit De Marge via lokale opbouwwerkers opvangt aan signalen, wordt op Vlaams en federaal niveau aangekaart bij diverse beleidsmakers en hun bevoegde administraties. Op die manier draagt het jeugdopbouwwerk mee bij binnen een ruimer kader.

Jeugdopbouwwerk in Hoeilaart

In Hoeilaart is Claudia Gielis gestart als jeugdopbouwwerkster. Hoewel ze nog volop bezig is met de kinderen en jongeren beter te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen, erkent ze de nood aan jeugdopbouwwerk in Hoeilaart. “Jongeren hingen rond op openbare plekken, zoals het voetbalveldje en parkjes. Nu het kouder is, trekken ze naar het gemeenschapscentrum. Daar is het warm en hebben ze wifi, maar ik merk dat ze zich vervelen”, legt Claudia uit.

Ondanks dat er in Hoeilaart al een jeugdhuis, Scouts en Chiro is, zijn de jongeren niet op de hoogte van de activiteiten en kennen ze de werkingen niet. “Op dit moment kom ik samen met de kinderen en jongeren en maken we vooral plezier, maar ik wil me volledig engageren om hen leuke, laagdrempelige activiteiten aan te bieden. Zo plan ik de tweede week van de kerstvakantie alvast een activiteit, waarbij ik een locatie voorzie waar ze kunnen komen chillen en eventueel een film kunnen kijken. Naarmate we meer samenkomen, zal onze band alleen maar sterker worden in 2018.”

<< Terug naar Jeugd(opbouw)werk

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.