Lidorganisaties en Partners

Uit De Marge vzw is al vele jaren een partner voor lokale jeugdwerkingen en jeugddiensten die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Uit De Marge vzw versterkt het lokaal jeugdwerk en jeugdbeleid om het empoweren en emanciperen van deze kinderen en jongeren mogelijk te maken.

We organiseren basiscursussen voor animatoren, jeugdwerkers en coördinatoren. We bieden ook specifieke vormingen en studiemomenten aan voor wie zich wil verdiepen in bepaalde thema’s en methodieken. Daarnaast voorzien we lerende netwerken, intervisies en een tweejaarlijks congres om collega’s te ontmoeten en met elkaar uit te wisselen.

Uit De Marge vzw behartigt ook de belangen van deze kinderen en jongeren en hun jeugdwerkingen aan verschillende tafels. We doen dat in coalities zoals Hart Boven Hard of de Kinderrechtencoalitie. We zijn bovendien een deskundige partner in de Vlaamse Jeugdraad en vertegenwoordigen ons werkveld in de werkgeversfederatie Sociare. Het belang van het jeugdwelzijnswerk zetten we ook in de kijker met initiatieven zoals de Cera-prijs van het Vlaamse jeugdwelzijnswerk waar we boeiende praktijken promoten.

We kiezen om dicht bij het werkveld te staan en de vinger aan de pols te houden met praktijkonderzoek en beleidsadviezen. Ook voor procesbegeleiding en coaching kunnen lokale jeugdwerkingen en lokale besturen bij Uit De Marge vzw terecht.

Uit De Marge vzw is er ook voor jouw jeugdwerking. We zijn vandaag een belangrijke ledenorganisatie van het Vlaamse jeugdwelzijnswerk. Samen staan we sterker om de stem van de kinderen en jongeren te verspreiden en ook onze waardevolle praktijken onder de aandacht te brengen.

Om Uit De Marge vzw ook dit jaar te kunnen uitdragen als sterke ledenorganisatie vragen we jouw steun. We kiezen om de bijdragen te differentiëren naargelang de draagkracht van de organisaties. De bijdrage is samengesteld uit een vast en een variabel deel.

Vernieuw je lidmaatschap:

De vernieuwing van het lidmaatschap kan op twee manieren:

 • Je vult het formulier hieronder in en vraagt zo je lidmaatschap aan. Wij nemen dan contact met je op voor de facturatie.
 • Je kan het vast en variabel deel optellen en je bijdrage overschrijven op rekening BE24 0011 7616 7638 van Uit De Marge vzw met mededeling “lidmaatschap 2019”. Na betaling sturen we je meteen een factuur.
  • Het vast deel bedraagt 50 euro.
  • Het variabel deel bedraagt 5 euro per voltijdse equivalent beroepskracht in jouw jeugdwerking. Zoek het aantal voltijdse equivalenten op in de sociale balans van je organisatie. Als je geen sociale balans hebt, dan kan je het gewoon natellen. We durven rekenen op je fair play.

Als lid kan je een beroep doen op Uit De Marge vzw voor het aanbod en de steun die we hierboven schetsen. Leden kunnen bovendien rekenen op verschillende kortingen:

 • 25 procent bij basiscursussen voor jeugdwerkers en coördinatoren;
 • 25 procent bij vormingen, studiedagen en congresdeelname;
 • 25 procent bij publicaties vanaf 20 euro;
 • gratis deelnames aan alle Lerende Netwerken;
 • gratis deelnames aan intervisies;
 • gratis helpdesk via telefonisch contact of via e-mail;
 • gratis ondersteuning op het vlak van belangenbehartiging voor jouw jeugdwerking;
 • ook onze vakbibliotheek kan gratis worden geraadpleegd.

En verder: een exclusief logo waarmee jouw organisatie kleur kan bekennen als jeugdwelzijnswerking en lid van Uit De Marge vzw. Na jouw storting ontvang je het logo in verschillende formaten om te gebruiken in je communicatie.

Tot slot bieden we onze leden de optie om aan te sluiten bij het ‘collectief lidmaatschap’ van onze sector bij de werkgeversfederatie Sociare. Het jeugdwerk – en zeker het jeugdwelzijnswerk – heeft een belangrijk gewicht in het sociaal-cultureel werk. De leden van het ‘collectief lidmaatschap’ ontvangen later dit jaar een aparte factuur voor de lidmaatschapsbijdrage van Sociare. Die bedraagt 98,32 euro, plus 21,30 euro per werknemer voor 2018. Meer informatie over de voordelen van dit lidmaatschap vind je op de website van Sociare.

Heb je vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Stijn Belmans op 0486 39 97 25 of via stijn.belmans@uitdemarge.be.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.