LGBTQIA+-stemmen in Brussel: jongeren uit Ieper adviseren de Vlaamse Jeugdraad

Politici moeten ervoor zorgen dat alle jongeren kansen krijgen en gehoord worden. Wie kan hen daarbij beter adviseren dan de jongeren zelf? De Vlaamse Jeugdraad organiseerde daarom een focusgesprek over gelijke kansen waarin jongeren konden uitwisselen over drie domeinen: vrije tijd, onderwijs en migratie. Zes jongeren van ons jeugdopbouwwerk in Ieper schoven mee aan tafel. Jeugdopbouwwerker Loïc begeleidde hen tijdens hun bezoek en was meteen blij dat na een welkomstdrankje en een introductiespel, het focusgesprek al snel openhartig werd.

(c) Uit De Marge vzw

De Vlaamse Jeugdraad had gezorgd voor een veilige omgeving waarin jongeren ongeremd hun ervaringen konden delen. “Ik kwam via onze collega Maryline (adviseur binnen de Vlaamse Jeugdraad) in contact met Jihad Van Puymbroeck, die de groep voor het focusgesprek samenstelde en vooral op zoek was naar LGBTQIA+-jongeren”, blikt Loïc terug. “Het gesprek zelf werd geleid door jongeren van de Vlaamse Jeugdraad. Dat was een meerwaarde, het zorgde ervoor dat de jongeren uit Ieper, in een veilige groep terechtkwamen. Net als de twee moderatoren hadden ook de andere jongeren rond de tafel banden met de LGBTQIA+-gemeenschap. In die groep konden de jongeren rekenen op erkenning en begrip, terwijl ze vrij konden spreken zonder gekwetst te worden.

De jongeren deelden verhalen over discriminatie op basis van afkomst, genderidentiteit en geaardheid. Vanuit die invalshoeken benadrukten ze de nood aan een plaats waar ze gehoord worden en zich thuis voelen. Op de vraag waar voel je je thuis, reageerde één van de jongeren: “allesbehalve thuis, want ik heb er altijd ruzie, maar bij mijn vrienden kan ik wel openhartig zijn en praten over hoe ik me voel.”
Tegelijkertijd was er veel begrip voor de ander. “Een jongere vertelde dat die zich ergert aan racistische uitspraken, maar dat die ook begrijpt waar ze vandaan komen. Wie zulke uitspraken doet, botst vaak zelf op hindernissen die frustraties met zich meebrengen”, vertelt Loïc. Het is een uitdaging voor iedereen die strijdt voor gelijke kansen: hoe creëer je een plaats voor iedereen, voor jongeren met uiteenlopende ideeën, achtergronden en overtuigingen?

“De jongeren deelden verhalen over discriminatie op basis van afkomst, genderidentiteit en geaardheid. Vanuit die invalshoeken benadrukten ze de nood aan een plaats waar ze gehoord worden en zich thuis voelen.”

Loïc, jeugdopbouwwerker in Ieper – Uit De Marge vzw
(c) Uit De Marge vzw

En nu?

De Vlaamse Jeugdraad zal een verslag van het focusgesprek doorsturen naar de deelnemende jeugdwerkingen en zal de signalen uit het gesprek doorgeven aan het Vlaams Parlement. “En dan is het aan de ministers”, zegt Loïc. “De Vlaamse Jeugdraad is immers een adviesorgaan.” In Ieper zullen ze echter niet wachten op politieke beslissingen.

“Dat moeten we vaker doen”, klonk het meteen na het focusgesprek. Op vraag van de jongeren bekijkt Loïc of er ook in Ieper formele panelgesprekken georganiseerd kunnen worden. “Idealiter worden die gesprekken geleid door iemand die de jongeren niet kennen. We merkten immers dat externe moderatoren motiveren: ze dagen je uit om dieper na te denken over de dingen waar we dagelijks over struikelen. Uit zulke gesprekken halen jongeren ook energie. Zeker als ze zien dat anderen hun ervaringen delen.”

Ook in Ieper willen ze niet alleen praten, maar ook actie ondernemen: de signalen die uit hun panelgesprekken naar voren komen, wil Loïc doorgeven aan het bestuur en de jeugddienst. “Maar we willen met de jongeren zelf ook iets teweegbrengen, en het bestuur en de jeugddienst tonen dat verandering mogelijk is.”

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.