LEJO vzw zoekt JOJO-startbaner preventie

LEJO vzw is een jonge dynamische organisatie die zich reeds meer dan 30 jaar actief inzet voor jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. LEJO vzw is actief op de beleidsdomeinen onderwijs, welzijn, werk en jeugdwerk.

Als JoJo-preventiemedewerker vervul je een brugfunctie tussen de NAFT- werking, de leerlingen en de ouders. Je treedt op als een laagdrempelig aanspreekpunt voor de leerlingen en draagt bij tot een positief klimaat. Via dit project willen we jou als JoJo-startbaner een eerste werkervaring aanbieden, waarbij je tegelijkertijd de kans krijgt om aanvullende opleidingen te volgen in de sociale sector.

Voorwaarden voor de JoJo-medewerker:

 • laaggeschoold zijn:
  • laaggeschoolden zijn personen die niet in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs
  • jongeren die nooit geslaagd zijn voor het tweede jaar van de derde graad ASO, KSO of TSO
  • jongeren die nooit geslaagd zijn voor het derde jaar van de derde graad BSO
  • jongeren die geen diploma behaald hebben via het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
  • jongeren die buitengewoon onderwijs wel of niet afgemaakt hebben
 • niet meer leerplichtig zijn
 • jonger zijn dan 26 jaar
 • in het bezit zijn van alle politieke- en burgerrechten
 • medisch geschikt zijn (attest aanvragen bij huisarts)

Taakomschrijving

Uitvoerende taken

 • zorgen voor een goed onthaal van de jongeren:
  • aanwezigheid in de ontspanningsruimte vanaf 8u
  • verantwoordelijk voor de inrichting van de ontspanningsruimte
  • zorgen voor een goede invulling van de vrije momenten, organiseren van activiteiten tijdens deze momenten
  • pauzemomenten respecteren/ontspanningsruimte afsluiten
  • orde en netheid verzorgen in de ontspanningsruimte
 • aanspreekpunt zijn voor de jongeren
 • problemen gericht signaleren
 • initiatieven rond preventie van roken, drugs, pesten en racisme nemen/ondersteunen
 • afwezigheden en spijbelproblematiek opvolgen (telefoneren naar jongeren en ouders huisbezoeken afleggen, …)
 • participeren/ondersteunen in de dagdagelijkse werking (vb. activiteiten, vormingen, daguitstappen mee begeleiden,..)
 • post en mailings doen

Interne contacten

 • alle informatie over de jongeren, die nodig is voor een goed verloop van de vorming, correct en tijdig doorgeven aan de vormingswerkers
 • bijwonen van de teamvergaderingen en teamdagen
 • bijwonen van de personeelsdagen georganiseerd door LEJO vzw

Profielbeschrijving

Specifieke eisen

 • bereid zijn om een opleiding binnen de sociale sector te volgen naast de tewerkstelling
 • jong zijn van geest en interesse hebben voor de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare jongeren, jongeren uit deeltijdse vorming/onderwijs, jongeren onder begeleiding in bijzondere jeugdzorg
 • respect hebben voor bovenstaande doelgroep en geloven in de kansen op verbetering van hun situatie
 • vlot kunnen werken met MS-office
 • beschikken over een rijbewijs B is een meerwaarde

Wat bieden we?

 • Een contract voor één jaar in onze NAFT werking gekoppeld aan een opleiding met mogelijkheid tot verlenging.
 • Je wordt verwelkomd in een dynamische organisatie met enthousiaste en betrokken collega’s.
 • Binnen de grenzen van haar missie en visie, biedt LEJO kansen tot verdere vorming en persoonlijke ontwikkeling.
 • In samenwerking met een coach gaan we je persoonlijk traject samen uitstippelen

Sollicitatieprocedure

 • Stuur je motivatiebrief en CV per mail door naar antwerpen@lejo.be ten laatste op dinsdag 20 augustus 2019.
 • Een gesprek vindt plaats in de laatste week van augustus (26/08 tot 30/08).
 • Voorziene start in de functie: 2 september.
 • Meer informatie jonasdc@lejo.be of peter.roosens@lejo.be of 03/297 35 07 of 0495 23 03 13.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.