3 mei 2022

Uitwisselmoment Wonen (exclusief voor leden)

Signalen en ervaringen uitwisselen over de woonproblematiek, op zoek naar hoe we samen aan de slag kunnen rond wonen? Schrijf je in voor ons ledenevenement op 3 mei!

In 2022 zet Uit De Marge vzw het thema wonen centraal. Wonen is een mensenrecht, een kinderrecht, maar steeds meer kinderen en jongeren groeien op in gebrekkige huisvesting. Sommigen kunnen nergens terecht en zijn gedwongen om op straat te leven, te ‘sofasurfen’ of moeten beroep doen op hulpverlening die vaak niet op maat is van kinderen en jongeren.

Bij Uit De Marge vzw horen we de verhalen, luisteren we naar signalen en noden van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, jeugd(welzijns)werkers en hun werkingen en gaan we aan de slag. Samen proberen we te bouwen aan een meer rechtvaardige samenleving en de situatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te verbeteren. Het recht op wonen is daar een fundamenteel onderdeel van.

Maar net daar knelt de schoen extra hard. De complexiteit van de woonproblematiek stelt kinderen, jongeren, jeugd(welzijns)werkers en organisaties nog al te vaak voor hindernissen.
Uit De Marge vzw wil samen met haar leden op zoek gaan naar oplossingen. Daarom organiseren we op dinsdag 3 mei een uitwisselmoment rond het thema wonen, exclusief voor Uit De Marge-leden. We bespreken er praktijkverhalen, wisselen signalen uit van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en bekijken hoe we daarmee aan de slag kunnen gaan.

Tijdens dit uitwisselmoment willen we achterhalen wat de grootste noden zijn voor zowel kinderen, jongeren als jeugdwelzijnswerkers en welke rol het jeugdwelzijnswerk, Uit De Marge vzw, andere organisaties en beleidsmakers kunnen en moeten spelen.

Noteer 3 mei in je agenda en schrijf je hieronder in!
Verwacht je alvast aan verschillende praktijkverhalen van jeugdwelzijnswerkers en ook Joy Verstichele (coördinator Vlaams Huurdersplatform) is te gast. Hij zal onder meer praktijkverhalen brengen en ook zijn boek ‘De onzichtbare wooncrisis’ toelichten.

PRAKTISCH

Datum: dinsdag 3 mei 2022 (nieuwe datum!), van 10u00 tot 15u00
Locatie: ’t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen

Gratis INSCHRIJVEN via onderstaande link.

Dit uitwisselmoment is exclusief voor leden. Wil je ook lid worden van Uit De Marge vzw of je lidmaatschap verlengen? Klik hier. 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.