27 mei 2021

Studiedag De identiteit van meisjeswerk | Online

Wie zijn die meisjes en werkingen in Vlaanderen en Brussel? En waarom zijn meisjeswerkingen belangrijk?

De voorbije maanden onderzochten we, in het jeugdwelzijnswerk, het meisjeswerk in Vlaanderen en Brussel. We brachten meisjeswerk in kaart en onderzochten de identiteit ervan. We bekeken welke meisjeswerkingen er zijn, wie er bereikt wordt en wat de rol van meisjeswerkers is. Het ontstaan en de focus van meisjeswerk werden onder de loep genomen en er werd nagegaan waarom meisjeswerk zo nodig is. In het onderzoek wordt toegelicht wat de sterktes en bedreigingen, de randvoorwaarden en de doelstellingen van meisjeswerk zijn.

Tijdens deze studiedag lichten we de resultaten van het onderzoek toe, zoomen we tijdens workshops verder in op thema’s eigen aan meisjeswerk en laten we meisjes en meisjeswerkers aan het woord.

PROGRAMMA

09u30: Verwelkoming & toelichting onderzoeksresultaten De identiteit van meisjeswerk – door Ikrame Kastit (Uit De Marge vzw)
09u50: Keynote door Gloria Wekker (expert etniciteit en racisme, genderstudies en intersectioneel denken in het feminisme)
10u35: Creatief intermezzo door Mia Terra (Betonne Jeugd)
10u45: Meisjes & meisjeswerkers aan het woord (video)
11u00: Workshops (via Zoom)
12u20: Slotwoord
12u30: Creatief slotstuk door Yousra Benfquih (schrijfster en spoken word-artieste).
12u45: Einde

Workshop 1: Psychisch welzijn bij meisjes

De meisjes met wie gewerkt wordt, ervaren vaak heel wat drempels in onze samenleving en lopen kwetsingen op door de positie waarin ze zich bevinden. Ze komen bijgevolg vaak met hulpvragen tot bij de meisjeswerkers, omwille van de vertrouwensband die ze met hen opbouwden en de rust en veiligheid die ze in de werking ervaren.
Meisjeswerkers gaan in de mate van het mogelijke zelf aan de slag met deze vragen of verwijzen door naar hulpverlening of diensten die meer gespecialiseerd zijn. Maar behoort hulpverlening wel tot de opdracht van meisjeswerkers? Wanneer kies je er als meisjeswerker voor om door te verwijzen? Wat met je eigen grenzen? En wat met de discretieplicht?

In deze workshop proberen we vanuit de praktijk daarop een antwoord te formuleren en gaan we in gesprek met Malika Zariouh (psychotherapeute, OverKop Mechelen).

Workshop 2: Hoe creëer je een veilige en open plek voor meisjes?

Meisjeswerkingen willen meisjes een leuke vrije tijd bezorgen, maar willen ook een veilige en open plek zijn waar meisjes ongeremd over hun gevoelens kunnen praten en zijn wie ze zijn. Meisjeswerkingen in het jeugdwelzijnswerk zijn zo’n veilige plaatsen waar meisjes elkaar kunnen treffen in een ongedwongen sfeer waar een thuisgevoel vooropstaat. Respect, toegankelijkheid en openheid zijn daarbij belangrijke waarden. Maar wat betekent nu zo’n ‘veilige en open plek’? Hoe werk je aan zowel fysieke als emotionele veiligheid?

In deze workshop gaan we dieper in op deze vragen en gaan we in gesprek met Flo Mennes (D’Broej vzw), Stine Houthoofd (vzw AjKo) & Israe (deelneemster meisjeswerking vzw AjKo).

Workshop 3: De wereld veranderen door en voor meisjes

Het doel van het jeugdwelzijnswerk is om samen de maatschappij om te vormen tot een rechtvaardigere samenleving die gebaseerd is op grondrechten, kinderrechten en mensenrechten. Meisjeswerk speelt daarin een belangrijke rol. In groep versterken meisjes elkaar, maar veranderen ze ook de samenleving. Het uiteindelijke doel van meisjeswerk is het versterken van meisjes zodat zij als sterke, geëmancipeerde meisjes in de samenleving kunnen staan, hun rechten kunnen opeisen en realiseren en die samenleving ook mee kunnen veranderen en vormgeven. Op dit moment is dat voor veel meisjes in een maatschappelijk kwetsbare situatie niet zo en is de meisjeswerking voor hen broodnodig. Emancipatie en participatie staan dus net voorop en worden mogelijk doordat de werking enkel voor meisjes is.
Politiserend werken begint dan ook vanuit een goede vertrouwensrelatie tussen de meisjeswerker en meisjes. In deze workshop wisselen we via concrete praktijkvoorbeelden uit rond dit thema.

Onze collega Marlies D’hertoge gaat tijdens deze workshop in gesprek met Ida Dequeecker (BOEH!) over hoe zij binnen hun organisatie structureel aan de slag gaan.

Workshop 4: Aan de slag met meisjes!

Alles begint bij de vertrouwensrelatie tussen de meisjes, de meisjeswerkers en de werking. Als meisjes geen vertrouwen hebben in de meisjeswerker, de werking of de andere deelnemers zal dat voor hen geen veilige omgeving zijn en zal versterkend werken een quasi onmogelijke opdracht zijn. Meisjeswerkers nemen dus best voldoende tijd om die vertrouwensband op te bouwen door elkaar, de vaardigheden en de interesses van de meisjes te leren kennen, met individuele kinderen en jongeren bezig te zijn, de leefwereld te ontdekken, enz. Maar hoe verken je die leefwereld? Waar let je op? Hoe kan je authentiek en nabij zijn, zonder je eigen grenzen te vergeten, maar ook zonder ‘koel’ over te komen? Welke houding neem je aan?

Deze vragen vormen het startpunt van ons gesprek met meisjeswerkers Vere Van Mullem en Tanya Karakaya van vzw Jong. Ze zullen onder meer vertellen hoe ze hun OKAN-werking opstartten en hoe ze een vertrouwensrelatie opbouwen.

Workshop 5: Werken met tienermama’s

‘Jongeren’ zijn voor de meesten jonge mensen die thuis wonen bij hun ouders, overdag naar school gaan en hun jeugd beleven. In veel gevallen klopt dat, maar daarnaast zijn er ook jongeren die ‘ouder’ zijn en zelf kinderen hebben. Dat plaatst hen meteen in een aparte positie: er is wel een aanbod voor jongeren en ook één voor jonge ouders, maar wat voor diegenen die beiden tegelijk zijn? Zo dreigen tienerouders tussen wal en schip te belanden. Daarbij is het beeld van tienerouders vaak niet zo positief: tienerouders wijken af van de sociale norm en worden bijgevolg vooral beschouwd als een maatschappelijk probleem. Bovendien worden hun opvoedingscapaciteiten in twijfel getrokken.
Maar wat zouden tienerouders daar zelf allemaal van vinden? Waar hebben zij nood aan en bestaat er wel een aanbod waar ze niet louter als probleem bekeken worden? Is er ook voor deze wat vergeten groep plaats in het jeugd(welzijns)werk?

Lien Mulier & Marieke Spitaels (LEJO vzw) nemen ons mee in deze workshop.

PRAKTISCH

Datum: donderdag 27 mei 2021, van 09u30 tot 12u45
Locatie: Livestream met workshops via Zoom

INSCHRIJVEN

Inschrijven via onderstaande inschrijvingslink.
De prijs bedraagt €30 voor leden, €40 voor niet-leden sociaal werk en €80 voor niet-leden buiten het sociaal werk.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.