8 oktober 2019

Studiedag Aandacht voor psychisch welzijn in het jeugdwelzijnswerk

Help, ze willen me (niet) helpen!

Psychisch welzijn is een hot topic, en terecht. De kinderen en jongeren met wie het jeugdwelzijnswerk aan de slag gaat groeien vaak op in een context die hen kwetsbaar maakt en kwetsbaar achterlaat. Dat omwille van een moeilijke thuissituatie, een vluchtverleden, armoede of racisme. Onze doelgroep voelt zich vaak niet goed in zijn vel of vertoont gedrag dat als ‘storend’ of ‘niet gezond’ wordt gezien. Dat zien we ook in onze werkingen.

We proberen de situatie van al die kinderen en jongeren te verbeteren door de maatschappij te veranderen. Dat doen we via politiserende trajecten en belangenbehartiging. Tegelijkertijd moeten we oog blijven hebben voor de kwetsuren die al die kinderen en jongeren hebben opgelopen en hen parten spelen in het dagelijkse leven. Hoe moeten we daar als jeugdwerker mee aan de slag? Is het omdat wij een vertrouwensrelatie hebben dat we de taak van therapeut of mindfulnesscoach op ons moeten nemen? Als we de wachtlijsten en het voor de gasten onbruikbaar aanbod bekijken, dan zegt ons gevoel soms “ja”. Of heeft het jeugdwelzijnswerk een andere rol te spelen als het aankomt op psychisch welzijn? En wie van onze natuurlijke partners in het werkveld geestelijke gezondheid zouden dat kunnen zijn?

Tijdens deze studiedag willen we met de sector uitzoeken hoe we met dat spanningsveld kunnen omgaan. Hoe kunnen we er op een gepolitiseerde manier toch zijn, in het hier en nu, voor onze kinderen en jongeren? Welke vormen van geestelijke gezondheidszorg zijn toegankelijk, maar ook bruikbaar voor onze gasten? En welke rol hebben wij daarin? We bekijken good practices, bevragen de experten (kinderen en jongeren) en nemen het huidige klimaat binnen de psychologische hulpverlening vanuit academisch en beleidsmatig oogpunt onder de loep.

Zet jouw jeugdwelzijnsinitiatief bewust in op psychisch welzijn (al dan niet therapeutisch)  door zélf een aanbod te voorzien? Hebben jullie een structurele samenwerking met een lokale partner binnen de geestelijke gezondheidszorg? Experimenteerde jullie met alternatieve werkvormen (met of zonder succes)? Dan horen we het graag.
Contacteer één van onze medewerkers of stuur een mailtje naar info@uitdemarge.be.

PROGRAMMA

09u30: Ontvangst met koffie en thee
09u45: Verwelkoming en inleiding (Uit De Marge vzw)
Keynote speech door Birsen Taspinar
10u20: Interactief debat over psychisch welzijn in het jeugdwelzijnswerk

Panelleden: Betonne Jeugd met Sarah Lampen en één van de jongeren, Jong Gent in Actie met Thiska Van Durme samen met een jongere, Birsen Taspinar en Dominique Degrande (psycholoog bij Eerstelijnspsychologische functie van het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen en voormalig coördinator van de Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen (Awel vzw)).

12u00: Lunch
13u00: Workshops

Workshop 1: Aandacht voor psychisch welzijn en kwetsbaarheid bij basiswerkers

Heel wat jeugdwerkers hebben te maken met werkgerelateerde of andere stressfactoren. Sommigen geraken op door de werkdruk, anderen hebben eerder te maken met privéfactoren die een impact hebben op het werk. Ook jeugdwerkers die zelf te maken hebben met trauma’s worden soms getriggerd door hun werk met jongeren.
Het fenomeen komt steeds vaker voor. We gaan dan ook op zoek naar manieren om dat bespreekbaar te maken. Tijdens deze workshop zoomen we onder meer in op de oorzaken van verschillende stressfactoren en bekijken we hoe we nog beter aan preventie kunnen doen op niveau van jeugdwerkers, coaches en coördinatoren.
Tot slot bieden we ook tools die het welzijn op het werk kunnen bevorderen.

Workshop 2: Hoge nood, hoge drempels?

Jeugdwerkers hebben vaak het idee dat de jongeren met wie ze werken met problemen kampen die hun petje te boven gaan. Als ze jongeren verder helpen, merken ze dat dat niet altijd zomaar gaat: ze stuiten op ellenlange wachtlijsten, de jongere past niet in het aanbod, het probleem is te zwaar of te complex of juist niet ernstig genoeg, de jongere wordt geweigerd wegens ‘niet gemotiveerd’, enz. Wat nu? Kunnen jongeren eigenlijk wel ergens terecht zonder op wachtlijsten, intakegesprekken, selectie- en uitsluitingscriteria, hoge prijskaartjes, enz. te stuiten?
Kortom, bestaat er wel een aanbod dat wél laagdrempelig en toegankelijk is voor onze jongeren? Wat bestaat er zoal en waar kunnen jeugdwerkers met eventuele vragen terecht?
In deze workshop zoeken we het uit en stellen we enkele initiatieven voor.

15u30: Terugkoppeling en nabespreking van signalen
16u00: Receptie

PRAKTISCH

Datum: dinsdag 8 oktober 2019 van 09u30 tot ca. 17u00
Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor woensdag 2 oktober 2019 via onderstaande inschrijvingsknop.

De prijs bedraagt €30 voor leden, €40 voor niet-leden sociaal werk en €80 voor niet-leden buiten het sociaal werk.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.