22 oktober 2024

Op de payroll van ’t stad: jeugdwelzijnswerkers binnen een lokaal bestuur

“Ga ik dit wel mogen toepassen in mijn lokale context?”,  “Maar dat ligt hier gevoelig hoor!” en “Dat gaat niet zonder de procedures te volgen” zijn wel eens reacties van jeugdwelzijnswerkers binnen een lokaal bestuur tijdens een vorming. 

Heel wat jeugdwelzijnswerkers zijn ingebed in een lokaal bestuur. Dit brengt heel wat meer plichten en regels met zich mee dan jeugdwelzijnswerkers die onder een losse organisatie zitten. Jeugdwelzijnswerkers onder een lokaal bestuur krijgen hierdoor te maken met andere uitdagingen en spanningsvelden. 

Heb ik een discretieplicht of eerder een ambtsplicht? Mag ik starten vanuit de vragen en noden van jongeren?  Moet ik aanbodgestuurd of vraaggestuurd werken? Hoe ga ik aan de slag met de dringende noden van de jongeren? Primeert dit boven de vraag van beleid of buurt? Wat doe ik met de druk vanuit het beleid? Hoe verenig ik deze het best? Tijdens deze vorming gaan we met deze en andere vragen aan de slag.

We bieden deze vorming samen met een medewerker van Bataljong vzw aan.

Praktisch:
Datum: donderdag 22 oktober 2024, van 09u30 tot 16u30
Locatie: Hostel H, Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt
Inschrijven voor 15 oktober via uitdemarge.be 

*Leden van Uit De Marge vzw betalen €75. Niet-Leden betalen €150. Bekijk ons prijzenbeleid.

Wil je ook lid worden van Uit De Marge of je lidmaatschap verlengen? Klik hier. 

Inschrijven:

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.