2 maart 2021

Lerend Netwerk Meisjeswerk | Online

Het Lerend Netwerk Meisjeswerk is een ontmoetingsplek voor jeugdwerkers die specifiek met meisjes werken en biedt een kans om ervaringen te delen en te leren van elkaar. Samen kies je de thema’s die je wilt uitdiepen en werk je vanuit je eigen praktijk.

Het netwerk komt 4 keer per jaar samen, telkens een hele dag waar we samen met experts 1 thema uitdiepen en daarover samen uitwisselen.

Het Lerend Netwerk staat open voor jeugdwerkers die met groepen werken, die exclusief uit meisjes bestaan, maar ook wie individueel met meisjes werkt is welkom.

In 2021 gaat het Lerend Netwerk Meisjeswerk door op: 02/03, 03/06, 07/10, 4/12.

Het eerstvolgende Lerend Netwerk Meisjeswerk vindt plaats op dinsdag 2 maart 2021, met als thema “het mentaal welzijn van meisjes versterken vanuit het meisjeswerk.”

PROGRAMMA

Het mentaal welzijn van meisjes staat regelmatig onder druk. Meisjes groeien op in een samenleving waarin heel wat van hen verwacht wordt. Rolpatronen hebben daarbij een impact, op welke extra gezinsopdrachten ze opnemen, groepsdruk en de zoektocht naar zichzelf.
Opgroeien als meisje/jonge vrouw in een maatschappelijk kwetsbare context is niet vanzelfsprekend. Bovendien deden de coronamaatregelen daar het afgelopen jaar nog een schep bovenop. Meisjes en jonge vrouwen nemen meer gezinsopdrachten op, naast het (online) schoolwerk en het gebrek aan vrije tijd en vrijetijdsactiviteiten. Het zet hun mentaal welzijn extra onder druk.

In dit Lerend Netwerk Meisjeswerk gaan we daar dieper op in. We gaan in gesprek met een expert en wisselen uit over hoe we als jeugdwelzijnswerkers in het meisjeswerk daarmee aan de slag kunnen om het mentale welzijn van meisjes en jonge vrouwen individueel en in groep te versterken.

PRAKTISCH

Datum: dinsdag 2 maart 2021, van 13u00 tot 16u00
Locatie: Online via Zoom
Begeleiding: Uit De Marge vzw

INSCHRIJVEN

Inschrijven via onderstaande inschrijvingslink.
*Deelname is gratis voor leden van Uit De Marge vzw. Check voor meer prijzen ons prijzenbeleid.

Wil je ook lid worden van Uit De Marge of je lidmaatschap verlengen? Klik hier. 

MEER INFO

Lees hier meer over het thema meisjeswerk.
Voor vragen over dit Lerend Netwerk kan je terecht bij Ikrame Kastit of Fleur Van Oyen.

In ons boek Macht in vraag gesteld gaan we in het hoofdstuk “Meisjeswerk: emancipatie of segregatie’ uitgebreid in op het thema en gaan we dieper in op de ontstaansgeschiedenis en het belang van meisjeswerk. Neem voor meer informatie een kijkje in onze webshop.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.