10 december 2020

Lerend Netwerk Jeugdopbouwwerk

Omwille van de coronamaatregelen hebben we beslist om het Lerend Netwerk Jeugdopbouwwerk in het voorjaar te annuleren.
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 december 2020.

Heb je ondertussen vragen, noden, signalen of nood aan ondersteuning? Contacteer ons dan zeker, wij blijven steeds bereikbaar.

Het Lerend Netwerk Jeugdopbouwwerk brengt jeugdopbouwwerkers uit Vlaanderen en Brussel samen om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en van elkaar te leren.

We gaan op verschillende manieren aan de slag met thema’s gerelateerd aan het jeugdopbouwwerk, die het netwerk relevant en boeiend vindt. Dat doen we onder meer door middel van werkbezoeken, uitwisselingsmomenten, workshops en vormingen, enz.

Lees hier meer over het jeugd(opbouw)werk en jeugdwelzijnswerk.

In 2020 gaat het Lerend Netwerk Jeugdopbouwwerk door op: 23/01, 3/03, 30/04, 4/06, 10/12.

Het eerstvolgende Lerend Netwerk Jeugdopbouwwerk vindt plaats op donderdag 10 december 2020.

PROGRAMMA

Meer informatie volgt.

PRAKTISCH

Datum: donderdag 10 december 2020
Locatie: meer info volgt
Begeleiding: Uit De Marge vzw


* Voor eventuele extra activiteiten binnen het Lerend Netwerk vragen we een bijdrage, afgestemd op de reële kostprijs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.