5 maart 2024

Doen we uitvoerend werk of aan beleidsbeïnvloeding?

Jeugdwelzijnswerkers hebben al eens keuzestress. Want wie bepaalt de lijnen die het jeugdwelzijnswerk moet opzetten en doorlopen? Wie bepaalt de agenda van het jeugdwelzijnswerk? Is het de jeugd zelf die bepaalt wat er gebeurt, of is het eerder de organisatie of individuele jeugdwerker die de koers uitzet? In hoeverre laten we ons leiden door het lokale bestuur, de buurt, of de behoeften binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt, …?

Kunnen we samen met kinderen en jongeren de openbare ruimte aanpassen, zodat het voor hen weer een leuke en zinvolle omgeving wordt waar ze zichzelf volledig kunnen ontplooien? Of zorgen we er eerder voor dat de buurt, de gemeente en de politie tevreden zijn? Is er een manier om beide belangen te combineren?

Tijdens deze vorming denken we na over de keuzes die we maken met betrekking tot onze kinderen en jongeren. We onderzoeken al deze vragen en bieden je de kans om na te denken over de besluitvorming in het jeugdwelzijnswerk.

Praktisch:
Datum: dinsdag 5 maart 2024, van 09u30 tot 16u30
Locatie: Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent
Inschrijven voor 27 februari via uitdemarge.be

*Leden van Uit De Marge vzw betalen €75. Niet-Leden betalen €150. Bekijk ons prijzenbeleid.

Wil je ook lid worden van Uit De Marge of je lidmaatschap verlengen? Klik hier. 

Inschrijven:

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.