10 maart 2022

Basiscursus (voorjaar 2022)

Wat is mijn rol als jeugdwerker in een werking met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties? Hoe verhoud ik me tegenover kinderen en jongeren als mijn leefwereld er heel anders uitziet? Hoe ga ik om met conflicten? En wat moet ik doen met vertrouwelijke informatie van een kind of een jongere? Wat doe ik met signalen die ik krijg van de jongeren?

Het zijn vragen waar we in de basiscursus mee aan de slag gaan. ‘Goed begonnen is half gewonnen’, een goede start als jeugdwelzijnswerker, jeugdopbouwwerker of buurtsportmedewerker is belangrijk. Om die goede start te garanderen wordt er in de basiscursus gewerkt aan een stevige basis van kennis, vaardigheden en inzichten. De cursus is een afwisseling tussen theoretisch en praktijkgericht werken waarbij veel ruimte is voor oefening en interactie

Er is een algemene basismodule en een verdiepingsmodule waarin jeugdwelzijnswerkers, jeugdopbouwwerkers of mobiele jeugdwerkers en buurtsportmedewerkers apart inzoomen op thema’s specifiek voor de verschillende functies. 
! De basismodule en verdiepingsmodule vormen de basiscursus en kunnen niet apart gevolg worden.

Basismodule

 De basismodule van de cursus bestaat uit 3 dagen. Je mag je aan het volgende verwachten:

 • Tijdens de eerste dag worden de functies van het jeugdwelzijnswerk toegelicht, geven we een inkijk in maatschappelijke kwetsbaarheid en kruispuntdenken en staan we stil bij referentiekaders. We bekijken wat dat in de praktijk betekent, hoe de leefwereld van kinderen en jongeren eruitziet en hoe we noden oppikken en daarmee aan de slag kunnen. Naast een algemeen kader rond jeugdwelzijnswerk en de doelgroepen waarmee we werken, gaan we ook dieper in op de context waarin we werken en hoe we die in kaart brengen.  
 • Dag twee staat in het teken van groepsgericht werken en deontologie. Hoe zit een groep in elkaar? Wat betekent groepsdynamica? Hoe zorg ik voor een aangename groepssfeer en een toegankelijke groep? Hoe ga ik om met conflict? Welke begeleidershouding kan ik aannemen? … Dat zijn vragen en thema’s die we onder de loep nemen bij groepsgericht werken.
  Daarnaast gaan we in op deontologie en wat dat precies betekent. Wat moet ik doen om ’goed’ te doen? Wat doe ik als een jongere me toevertrouwt dat het thuis niet goed loopt? Wat kan en mag ik doen? Mogen andere organisaties mij om informatie vragen? We lichten toe wat de deontologische code inhoudt, wat vertrouwelijke informatie is, wat discretieplicht is en welke uitzonderingen er zijn. We doen dat aan de hand van concrete cases.
 • In deze job is het belangrijk om vlot contacten te leggen met kinderen en jongeren. Je begeeft je in de publieke ruimte en gaat de doelgroep opzoeken. Op deze derde dag kom je te weten wat vindplaatsgericht werken precies betekent, wat de meerwaarde en moeilijkheden zijn en hoe je het in de praktijk doet. We bekijken ook hoe je buurtgericht kan werken en een stevig netwerk opzet in functie van de kinderen en jongeren met wie je werkt.
  Tijdens het tweede deel van deze derde dag kom je meer te weten over politiserend en participatief werken. Kinderen en jongeren zijn experts in hun leven en leefwereld. Jeugdwelzijnswerkers kunnen hen ondersteunen in het vinden van woorden, het leggen van linken en het zoeken van een spreekbuis. Een participatieve houding en politiserend te werk gaan zijn daarbij cruciaal. We geven je inzicht in hoe jij dat in de praktijk kan doen.

Verdiepingsmodules

De verdiepingsmodules omvatten telkens 1 dag en hebben de volgende inhoud:

Jeugdopbouwwerk

Als jeugdopbouwwerker of mobiel jeugdwerker sta je vaak alleen of met twee in de job. Daarnaast pik je door je laagdrempelige manier van werken heel wat signalen en noden op van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het uitbouwen van een stevig netwerk is daarom onmisbaar. Maar wie moet er in dat netwerk zitten? En hoe pak je de opbouw van een netwerk aan? Tijdens deze verdiepingsmodule gaan we daar dieper op in. Ook bekijken we hoe je overleggen kan opzetten in functie van het welzijn van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Om de positie van de doelgroep op lokaal niveau te verbeteren is lokale beleidsbeïnvloeding belangrijk. Het is één van de petjes die je als jeugdopbouwwerker opzet. We lichten toe hoe lokaal beleid werkt en hoe je daar invloed op kan uitoefenen.

Jeugdwelzijnswerk

Als jeugdwelzijnswerker pik je door je laagdrempelige manier van werken heel wat signalen en noden op van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Daarnaast ben je vaak ingebed in een buurt of wijk. Het uitbouwen van een stevig netwerk is daarom onmisbaar. Maar wie moet er in dat netwerk zitten? En hoe pak je de opbouw van een netwerk aan? Tijdens deze verdiepingsmodule gaan we hier dieper op in. Ook bekijken we hoe je overleggen in functie van het welzijn van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties kan opzetten.

Bij de organisatie van je jeugdwelzijnswerking is het belangrijk om inzicht te hebben in hoe je groep in elkaar zit, hoe je een goede groepssfeer realiseert en hoe je een open en toegankelijke sfeer creëert en behoudt. Hoe heb je daar impact op en hoe zorg je bijvoorbeeld dat kinderen en jongeren die uitsluiten door claimgedrag eigenaar van de werking worden en mee toegankelijk en versterkend werken? En wat doe je met conflict en agressie in de werking? Tijdens de basismodule worden deze zaken aangeraakt en tijdens deze dag gaan we daar nog dieper op in. 

Buurtsport

Wat is buurtsport nu precies? En wat maakt van buurtsport, buurtsport? Dat kom je te weten tijdens deze verdiepingsmodule. We lichten de bouwstenen van buurtsport en de verschillende verschijningsvormen toe.

Hoe kan je sport ‘to the next level brengen en kinderen en jongeren versterken door middel van sport? Hoe hanteer je sport bovendien als een pedagogisch instrument? En hoe ontwikkel je sport en spel op maat van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties? Tijdens deze dag zoomen we in op hoe je sport pedagogisch hanteert en wat daarbij belangrijk is in je houding en aanpak. We gaan ook dieper in op hoe je spel op maat ontwikkelt en wat daarbij aandachtspunten zijn.

Na deze cursus verwerf je de volgende competenties:

 • Je kent de 4 functies van het jeugdwelzijnswerk en kan deze toepassen in de praktijk.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
 • Je bent je bewust van je eigen referentiekader en dat van anderen en hebt zicht op de invloed daarvan.
 • Je hebt inzicht in groepsgericht werken en kan de aangereikte kaders toepassen op je eigen praktijk.
 • Je kent het deontologisch kader waarbinnen je werkt en kan daarmee aan de slag.
 • Je kan reflecteren op je houding als professionele jeugdwerker.
 • Vindplaatsgericht en buurtgericht werken kan je toepassen.
 • Je ziet het belang van participatief en politiserend werken en kan dat in de praktijk vertalen.
 • Je hebt inzicht in de eigenheid van je job en kan de juiste accenten leggen.

PRAKTISCH

We bieden de basiscursus 2 keer aan in 2022. Via deze pagina kan je inschrijven voor de basiscursus in het voorjaar, in Limburg.
De basiscursus in het najaar in Oost-Vlaanderen vind je op deze pagina. Je schrijft je in voor één volledige cursus, het is niet mogelijk modules te combineren uit beide cursussen.

Basiscursus voorjaar:

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor 3 maart via onderstaande link. Voor een vierdaagse vorming bedraagt de prijs € 200 voor leden, € 400 voor niet-leden. Een broodjeslunch is inbegrepen in de prijs.

MEER INFO bij Hannes Vanhee.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.