Inspiratie- en uitwisselingsdag: betere communicatie en wederzijds begrip

De inspiratie- en uitwisselingsdag ‘Jeugd(werk) en politie’ vorige week donderdag was een succes. Jeugdwerkers, politieagenten en beleidswerkers vanuit heel Vlaanderen zakten af naar Genk waar ze elkaar beter leerden kennen en kennismaakten met elkaar en elkaars professionele opdrachten.

Aanleiding voor de dag was een reeks gesprekken vorig jaar die het Limburgse team van Uit De Marge vzw voerde met een negentigtal jongeren. Ze getuigden over de moeilijke en problematische contacten met de politie en de vele en onaangekondigde controles. Voornamelijk jongeren van Marokkaanse of Turkse origine voelen zich daardoor niet veilig of op hun gemak, eerder geviseerd.

De relatie tussen jongeren en politie is zeer actueel en wordt steeds vaker door politici opgepikt. Toch ondervinden we dat kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties niet altijd goede contacten hebben met de politie. De inspiratie- en uitwisselingsdag was dan ook de uitgelezen moment om met de verschillende partijen in dialoog te gaan en de samenwerking te verbeteren.

Etnisch profileren

Na een verwelkoming van de schepen van Jeugd van de stad Genk, Anniek Nagels, die het belang van wederzijds respect tussen jongeren en de buurt benadrukte, volgde Anne Claeys (Amnesty International). Zij schetste de thematiek van etnisch profileren en stereotypering van bepaalde groepen en deed een oproep naar getuigenissen over etnisch profileren.

Jinnih Beels, voormalig hoofd van de cel diversiteit van de Antwerpse politie en ex-diversiteitsmanager bij de Mechelse politie, getuigde samen met Nina Henkens (stafmedewerker Uit De Marge vzw) over het project ‘Wij(k) in Verandering’ waarin ze samenwerkten aan een betere relatie tussen jongeren en politie door elkaar te leren kennen en wederzijds respect op te bouwen. “Met een gedragen gemeenschappelijke doelstelling en respect voor elkaars rol kunnen jeugdwerkers en politie perfect samenwerken in belang van de jongeren en de buurt”, klonk het. “Dat doen we door te werken aan vertrouwen, vooroordelen, jongeren te informeren over rechten en plichten, hen bij te staan als er klacht ingediend moet worden en door discriminatie bespreekbaar te maken. Kortom, door bruggen te bouwen.” Beels benadrukte bovendien dat politiecontroles beter gekaderd moeten worden: “Vooral de communicatie naar jongeren toe is heel erg belangrijk. Feedback achteraf zorgt voor een beter begrip, ook al moet dat volgens de wet niet.” Henkens vulde aan dat het vanuit jeugdwerkingen belangrijk is dat ze aan kinderen en jongeren het signaal geven om samen te reageren op hardhandige tussenkomsten vanwege de politie. “Maar in de eerste plaats moet je naar de kinderen en jongeren luisteren en hun verhalen serieus nemen, om vervolgens met hen en je werking na te denken over wat je daarmee verder gaat doen”, besluit ze.

Ten slotte stelde Fabio Carzedda (schoolwijkinspecteur Stad Genk) samen met Sophie Lever (commissaris van politiezone CARMA) zijn nieuwe functie voor. Hij zal als wijkagent actief zijn in de omgeving van scholen, maar fungeert ook als brugfiguur tussen jongeren en welzijnsactoren in de stad. Yassine Boubout vatte tot slot de dag samen vanuit de leefwereld van de jongeren. In de namiddag vonden er workshops plaats over rechten en plichten in de contacten van jongeren en jeugdwerkers met de politie, maar werd er ook dieper ingegaan op de toepassing van de deontologische code.

(De oproep van Amnesty International om getuigenissen over etnisch profileren te verzamelen kan rechtstreeks naar Anne.Claeys@Amnesty-International.be of samen met een jongerenwerker.)

De uitwisselingsdag verscheen ook in Het Belang van Limburg.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.