Gezocht! Kies mee de naam voor het netwerk rond dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren

Geef jij het netwerk een naam? Met het netwerk brengen we organisaties, academici en experten rond dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren samen en maken we het thema zichtbaar.

Samen met de andere leden draagt Uit De Marge vzw bij aan het verzamelen en delen van ervaring, kennis en goede prakijken. Zo ontwikkelen en versterken we een gedragen visie. Vanuit het netwerk sensibiliseren we zowel politieke actoren als het brede publiek met analyses, onderzoek, getuigenissen en verhalen en dringen we aan op structurele, maatschappelijke veranderingsprocessen, die zorgen voor een juiste opvang en begeleiding van dak- en thuisloze kinderen en jongeren.

Alle kinderen en jongeren hebben recht op een menswaardige woning.

Bij vragen kan je contact opnemen met lampensarah@gmail.com of liselotte.reyntjens@caritas.be.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.