Gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen is nefast voor de inclusieve samenleving

Samen met maar liefst 77 middenveldorganisaties schreven we een open brief over het gelijkekansen- en integratiebeleid.

Lees hier de open brief:

Gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen is nefast voor de inclusieve samenleving

Op 23 augustus lekte de voorlopige nota van de werkgroep integratie- en inburgeringsbeleid, die voorligt tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Die nota stelt onder meer het voortbestaan van het Minderhedenforum in vraag. De mogelijke afschaffing van het Minderhedenforum wordt gemotiveerd vanuit een bekommernis om inclusie. De nota stelt namelijk dat het beoogde integratiebeleid streeft naar een inclusieve samenleving, en dat steun aan zogenaamde ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing, haaks staan op die inclusiviteit en dus niet langer zullen worden ondersteund.

Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Inclusie betekent immers dat iedereen als volwaardige burger participeert in alle domeinen van de samenleving. Dat doel bereiken we alleen door drempels waar specifieke doelgroepen op botsen zichtbaar te maken en systematisch weg te werken. Dat is precies wat gelijkekansen- en verwante organisaties doen: structurele drempels detecteren en concrete oplossingen aanbieden. Uit onze ervaring en praktijk weten we dat een beleid dat gelijke kansen creëert voor kwetsbare groepen, ook gunstig is voor burgers in een sterkere positie.

Zonder slagkrachtige gelijkekansenorganisaties worden drempels en discriminatie niet langer gedetecteerd en aangekaart, laat staan bestreden. Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt. Het gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen in plaats van versterken is nefast voor de inclusieve samenleving waar we naar streven, en is in niemands belang. Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid. Ze bewaken grondrechten, luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers. Een Vlaamse regering die de bezorgdheden van mensen ernstig neemt, erkent en steunt deze organisaties als volwaardige partners om samen doeltreffend beleid te ontwikkelen, een beleid dat niet over maar mét mensen wordt gemaakt. Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van versterken is geen voorstander van inclusie, en handelt niet in het algemeen belang.

Ondertekenaars:
11.11.11, Acli Vlaanderen vzw, ACOD Cultuur, ACV, ACV Puls, AIF+, Artforum, Bataljong vzw, Çavaria, Demos, De Ambrassade, De Federatie, De Wakkere Burger, De Link vzw, Doof Vlaanderen, ella vzw, FAAB vzw, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Federatie Wereldvrouwen vzw, FMDO, Femma, Feniks vzw, Formaat +, Foyer vzw, Furia, GRIPvzw, Hand in Hand Tegen Racisme, Hart Boven Hard, Internationaal Comité, JINT vzw, JOETZ vzw, Kazou, Kif Kif, Kinderrechtencoalitie, KLJ, KSA, KVLV, Liga voor Mensenrechten, Markant vzw, Masereelfonds, Mensen van de Weg, Minderhedenforum, Motief vzw, Netwerk Tegen Armoede, Okra vzw, Orbit, Pax Christi, Progress Lawyers Network, ROJM, RoSa vzw, S-PLUS vzw, S-SPORT//RECREAS vzw, Samenlevingsopbouw, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Sensoa, Socialistische Mutualiteiten, Stamp Media, Turkse Unie Van België, Tumult, Uit De Marge vzw, Unie van Turkse Verenigingen, Unie Vrijzinnige Verenigingen/de Mens.nu, Urban Woorden vzw, VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, Verenigde Verenigingen, VFG vzw, Victoria Deluxe, VIVA-SVV vzw, Vlaams ABVV, Vlaamse Jeugdraad, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VOEM vzw, Vrouwenraad, Welcome in Mechelen vzw, Welzijnszorg vzw, YWCA

Lees hier ook het artikel in De Morgen.

<< Hoofdpagina Diversiteit

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.