De nieuwe vreemdelingenwet, veel vragen en ongerustheid

Een grote opkomst en veel bezorgdheid bij de start van de infosessie vorige week donderdag rond de Vreemdelingenwet. Met de infoavond trachtte Uit De Marge vzw in samenwerking met JES Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen en Kras Jeugdwerk een antwoord te bieden op de vele vragen en bezorgdheden omtrent de wetswijziging.

Op 24 februari 2017 werd de wetgeving in alle stilte gewijzigd met de goedkeuring van alle meerderheidspartijen. De aanpassing laat toe mensen te deporteren die in België geboren zijn of voor hun twaalf jaar reeds in België wonen. Op 29 april 2017 werd de wet vervolgens ingevoerd en het zorgde meteen voor heel wat vragen en een grote bezorgdheid bij veel mensen, want voor wie is deze wet van toepassing en wat zijn de criteria om iemand het land uit te zetten? Vallen mensen met een dubbele nationaliteit ook onder deze wet en creëert het geen eerste- en tweederangsburgers?

Heel wat vragen dus voor Benoit Dhondt tijdens de infosessie. Hij is als advocaat bij Antigone Advocaten gespecialiseerd in migratiewetgeving en mensenrechten en lichtte het ontstaan van de Vreemdelingenwet toe en legde bovendien uit wat de gevolgen ervan kunnen zijn.

Inreisverbod en uitzetting zonder veroordeling

Het uitgangspunt van de Vreemdelingenwet is dat sinds de ‘migratiestop’ verblijfsrecht een uitzondering is geworden. De aanpassing maakt het mogelijk om legaal verblijvende vreemdelingen een bevel te geven om het grondgebied te verlaten, zelfs als ze in België geboren zijn of hier al heel lang wonen. De enige voorwaarde voor de Dienst Vreemdelingenzaken zijn “ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid”. De persoon in kwestie heeft vervolgens vijftien dagen tijd om schriftelijk zijn opmerkingen over te brengen, waar al dan niet rekening mee gehouden wordt. De nieuwe wet stelt dus de Dienst Vreemdelingenzaken in staat om iemand het land uit te zetten zonder dat er sprake is van een veroordeling.

Heel wat andere zaken zoals de medische regularisatie, zijn bovendien verstrengd en ook het statuut van vluchteling is in tijd beperkt. De detentie, preventieve maatregelen en het inreisverbod voor Unieburgers en familieleden is voortaan in België mogelijk, maar staat op gespannen voet met het Europese recht. Toch is de wet doorgevoerd, ondanks heel wat ophef in ons land.

In februari 2017 nog ondertekenden 170 verenigingen en mensen uit het middenveld – waaronder ook Uit De Marge vzw – een open brief aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Lees hier het volledige artikel.

<< Hoofdpagina Racisme

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.