Chirojeugd Vlaanderen zoekt communicatieverantwoordelijke (M/V/X)

De Chiro is al ruim 80 jaar een jeugdbeweging. Ondertussen is ze omringd door drie andere organisaties: De Banier, de Chirohuizen en Pimento. Samen vormen ze één familie: de Groep Chiro. De Groep Chiro heeft meer dan 150 professionele medewerkers. Chirojeugd Vlaanderen is met meer dan 112 000 leden de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. Als overkoepelende organisatie zetten we ons in om bijna 900 Chirogroepen te ondersteunen in hun autonome wekelijkse werking. Chirojeugd-Vlaanderen vzw zoekt een educatief medewerker (m/v/x) die instaat voor het communicatiebeleid van de organisatie (50%). Daarbij ondersteun je ook vrijwilligersploegen die een opdracht hebben binnen het communicatiebeleid (35%), neem je deel aan teammomenten (10%) en krijg je een aantal andere nationale taken (5%). Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur. De aanwerving is voorzien op 1 augustus 2019. De vaste standplaats is het nationaal Chirosecretariaat in Antwerpen, Kipdorp 30, makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Heb je na het lezen van deze vacature vragen over begrippen als cel, vrijwilligersploeg, trekkers, team, …? Aarzel niet om contact op te nemen met Merijn Van de Geuchte (03-231 07 95 of merijn.vandegeuchte@chiro.be). We geven dan graag een woordje uitleg.

Functie communicatieverantwoordelijke

Het team Communicatie bestaat uit drie mensen: communicatieverantwoordelijke, marketeer en redacteur. Samen met hen ben jij verantwoordelijk voor alles wat communicatie betreft, zoals tijdschriften, brochures, promotie voor evenementen, communicatiestrategieën, bekendmakingsacties, videobeleid, digitale nieuwsbrieven en sociale media, en ondersteuning van vrijwilligersploegen die een rol opnemen in het communicatiebeleid. Taken kunnen onderling wisselen, maar de focus van jouw takenpakket ligt op: het strategisch communicatiebeleid van Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelen, vrijwilligersploegen ondersteunen die een rol opnemen binnen het communicatiebeleid, en één communicatieproduct uitwerken.

Je bent eindverantwoordelijke voor het communicatiebeleid van Chirojeugd Vlaanderen

 • Je geeft mee vorm aan het communicatiebeleid van Chirojeugd Vlaanderen.
 • Je stippelt mee de strategische lijnen uit voor het communicatiebeleid.
 • Je toetst de communicatiekeuzes van de Chiro regelmatig af bij vrijwilligers en zet daar participatieve processen voor op.
 • Je geeft advies en vorming aan vrijwilligersploegen en collega’s over hun communicatiebeleid en ‑acties.
 • Je ondersteunt bij crisiscommunicatie.
 • Je bewaakt de socialemediastrategie van de Chiro en stuurt bij waar nodig.
 • Je volgt trends op in communicatiekanalen, o.a. sociale media.
 • Je volgt mee de socialemediakanalen op.
 • Je coördineert samen met de cel Communicatie de uitvoering van het communicatiebeleid.
 • Je coördineert de opmaak van een communicatieplanning.
 • Je coördineert communicatieprojecten van vrijwilligers en collega’s.
 • Je coördineert mee de IT-projecten van Chirojeugd Vlaanderen en bent de brugfiguur tussen de Chiro en de IT-dienst.
 • Je organiseert de vergaderingen van de cel Communicatie. Naast het team Communicatie is er nog een breder overleg: de cel Communicatie. Daarin zitten o.a. de taalcorrector en lay-outers.

Je bent eindverantwoordelijke voor één communicatieproduct

 • Je ondersteunt vrijwilligersredacties, stemt af op andere ploegen en voorziet interne vorming voor de leden van de redacties:
  • Je bereidt de redactievergaderingen voor met de voorzitter(s).
  • Je volgt de redactievergaderingen en neemt verslag, je volgt de beslissingen op.
  • Je bewaakt het proces, de planning en de continuïteit van de ploeg met de hoofdredacteur.
 • Je houdt een oog op de Chirovisie in de redactionele lijn.
 • Je houdt contact met de cel Communicatie, het secretariaat, de taalcorrector, de lay-out en de IT in functie van de tijdschriften en maakt praktische afspraken met hen.
 • Je doet eindredactie op de teksten en bent eindverantwoordelijke voor een van onze tijdschriften.

Je ondersteunt vrijwilligersploegen die een rol opnemen in het communicatiebeleid

 • Je ondersteunt de vrijwilligers en bereidt de vergaderingen voor met de trekker(s).
 • Je ondersteunt inhoudelijk werk (visieontwikkeling) en concrete projecten (communicatieproducten).
 • Je bewaakt het proces en de planning van producten met de trekker(s).
 • Je bouwt samen met de vrijwilligers mee aan de nationale structuur.

Profiel

Algemeen

 • Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt goed omgaan met stresssituaties.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken, je planning te maken en die in te vullen.
 • Je bent bereid tot frequent avond- en weekendwerk.
 • Je werkt ordelijk en stipt.
 • Je gelooft dat een jeugdbeweging een grote meerwaarde kan zijn voor kinderen en jongeren en wilt eraan meewerken om dat voor iedereen mogelijk te maken.
 • Je bent leergierig.
 • Je werkt correct en bent vriendelijk.
 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je kunt vlot in teamverband werken en bent bereid daarin flexibel te werken.
 • Je kunt inhoud en doelstellingen omzetten in concrete acties.

Communicatieverantwoordelijke

 • Strategisch communicatiebeleid
  • Je kan goed overzicht bewaren.
  • Je kunt processen begeleiden en daarin het overzicht behouden.
  • Je kan communicatieprojecten van vrijwilligers en collega’s opvolgen en managen.
  • Je bent in staat om visiedoelstellingen om te zetten in communicatiedoelstellingen.
  • Je kan goed in overleg gaan met verschillende actoren in het communicatiebeleid en daarin consensus zoeken.
  • Je kunt vlot in teamverband werken en bent bereid daarin flexibel te werken.
  • Je bent in staat om collega’s te begeleiden in hun communicatie-opdracht.
  • Je bent geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie.
  • Je bent loyaal ten aanzien van beleidsbeslissingen.
  • Je kunt vlot mondeling, schriftelijk en digitaal (sociale media) inclusief (rekening houdend met de diversiteit van de samenleving) communiceren.
  • Je kunt vlot boodschappen vertalen naar verschillende soorten media en doelpublieken.
 • Ontwikkeling van een communicatieproduct
  • Je werkt ordelijk en stipt.
  • Je kunt werken met een strikte deadline.
  • Je kunt vlot schrijven voor jongeren, in foutloos Nederlands.
 • Ploegondersteuner
  • Je legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten ploegen.
  • Je kunt vrijwilligersploegen motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen op maat.
  • Je bent een coach die zowel collega’s als vrijwilligers kan ondersteunen in hun rol.
  • Je hebt oog voor de groepsdynamica in ploegen en weet vrijwilligers hierbij te coachen.
  • Je weet hoe je mensen in hun talenten kan laten groeien.

Pluspunten zijn (geen verwachtingen, wel mooi meegenomen)

 • Kennis van de jeugdsector
 • Kennis over het bereiken van verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, ouders, diversiteitsdoelgroepen, …)
 • Kennis over sociale media
 • Kennis hebben over Mailchimp, Drupal, cms-systemen, …
 • Professioneel actief geweest zijn in de communicatiesector
 • Een diploma hoger of universitair onderwijs
 • Goed overweg kunnen met computer en internet en er graag over bijleren
 • Je bent op de hoogte van de actuele nationale Chirowerking en -visie

Wij bieden

 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur
 • Een salaris volgens paritair comité 329 barema B1c van de socioculturele sector (bruto: € 2324,44 met 0 jaar anciënniteit)  – na een half jaar komt er 4 jaar baremieke anciënniteit bij
 • Maaltijdcheques t.w.v. € 4 per dag
 • Je krijgt een werklaptop ter beschikking
 • Een gsm-abonnement
 • Een veelzijdige en creatieve job
 • Een aangenaam werkklimaat
 • Fietsvergoeding en volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer
 • Een job met een maatschappelijke meerwaarde
 • Veel mogelijkheden om vorming te volgen

Sollicitaties

We vragen je ten laatste op 30 juni 2019 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen naar Chirojeugd-Vlaanderen vzw, t.a.v. Patrick Cools, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, sollicitatie@chiro.be (vermeld “communicatieverantwoordelijke” in het onderwerp!).
Als je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een intakegesprek op 3 of 4 juli 2019 en eventueel later voor een mondelinge proef op 17 of 18 juli 2019. 

Voor inlichtingen over de functie neem je contact op met Anne-Marie De Roeck (03-231 07 95 of anne-marie.deroeck@chiro.be) of Merijn Van de Geuchte (03-231 07 95 of merijn.vandegeuchte@chiro.be).

Op aanvraag kun je een functiekaart verkrijgen (*de begrippen worden verduidelijkt in de functiekaart).

De Chiro streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving.

Je cv en brief of mail worden hooguit vijf jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel de personeelsdienst, directie en de betrokken diensthoofden nog toegang. Met vragen over die bewaartermijn of je privacy kun je terecht bij Bart Boone (03-231 07 95 of privacy@chiro.be).

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.