Campagne ‘Niet Normaal?! – Stop etnisch profileren’ lanceert kortfilm Bad Apples in De Roma

Met het Platform Stop Etnisch Profileren lanceren Uit De Marge vzw en 6 andere organisaties op 18 juni de kortfilm ‘Bad Apples’ in De Roma in Antwerpen. De film, een initiatief van het platform ‘Stop etnisch profileren’ en geregisseerd door Devid, toont de impact van etnisch profileren door de politie.

Met de kortfilm, die gebaseerd is op getuigenissen van slachtoffers, willen we met het platform ‘Stop etnisch profileren’ het maatschappelijk debat aanwakkeren door de realiteit op straat te tonen. De impact van etnisch profileren is groot. Voor de politie duurt een controle slechts enkele minuten, maar voor degene die ze ondergaat, zijn de gevolgen vaak ingrijpend. Een kortfilm biedt de mogelijkheid om dat moeilijk, maar brandend actueel thema op een artistieke manier te vertalen.

In de kortfilm ‘Bad Apples’ volgen we Ayoub die naar zijn beste vriend fietst. Onderweg stopt de politie hem voor een identiteitscontrole. Is de fiets waarop hij door Brussel rijdt wel de zijne? Voor Anas, één van de acteurs uit de kortfilm, voelt de film levensecht aan: “Het maakt niet uit of ik buitenkom met een kostuum, de politie vindt altijd wel een reden om me te controleren.”
Het gevoel verdacht te zijn zindert na, etnisch profileren heeft een enorme impact. Ook omstaanders denken vaak “waar rook is, is vuur” en zien zo vooroordelen versterkt.

Politieleiding en politici verwijzen graag naar ‘rotte appels’ wanneer gevallen van racisme door agenten in de media komen. Al is het complexer dan de rotte appels vervangen door nieuwe mensen. “Als die appels met de regelmaat van de klok uit de boom vallen, wordt het dan geen tijd om eens aan het systeem te schudden?”, getuigde eerder ook al onze coördinator Ikrame Kastit.

Het is evident dat voor politiemensen die expliciet en openlijk racistisch zijn, geen plaats kan zijn binnen de politie. Anderen hebben, zoals zo veel mensen, onbewust diepgewortelde stereotypen en vooroordelen, maar dat wil niet zeggen dat ze ernaar mogen handelen. Controles die louter op vooroordelen gebaseerd zijn, zijn discriminerend en leiden tot verdere stigmatisering van etnische minderheden in de samenleving. Gezien de aard en de impact van politieacties, is het essentieel dat ze gebaseerd zijn op concrete en objectieve inlichtingen. Daarover moeten strikte richtlijnen komen en controles moeten worden gemonitord om zo goed mogelijk te garanderen dat mensen eerlijk en gelijk worden behandeld. Als er herhaaldelijk bewijs is van vooringenomenheid, moet daarop ook gereageerd worden met disciplinaire maatregelen.

PRAKTISCH

Kortfilm Bad Apples
Datum: vrijdag 18 juni, 20u00
Locatie: De Roma, Turnhoutsebaan 286, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

TICKETS via de website van De Roma

De film is een initiatief van het platform ‘Stop etnisch profileren’, bestaande uit 7 Belgische mensenrechten-, jeugdwerk- en antidiscriminatieorganisaties: Uit De Marge vzw, Amnesty International Vlaanderen, JES vzw, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits humains, Minderhedenforum, MRAX en Yassine Boubout.

<< Meer over de campagne ‘Niet Normaal?! – Stop etnisch profileren’
<< Meer over jeugdwerk en politie en het project Zo Geflikt

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.