Boekvoorstelling ‘Macht in vraag gesteld’

Kritisch zijn en samen met kinderen en jongeren strijden voor een sociaal rechtvaardige samenleving is eigen aan het jeugdwelzijnswerk. Het zit dan ook in het DNA van de sector om structurele oorzaken van problemen blijvend bloot te leggen en te bekritiseren en bovendien machtsstructuren in vraag te stellen. Ongelijke machtsverhoudingen zorgen er in heel wat gevallen voor dat kinderen en jongeren, en zeker kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, in een onderdrukte positie terechtkomen door leeftijd, geslacht, huidskleur, overtuiging. Het is dan ook aan het jeugdwelzijnswerk om dat samen met kinderen en jongeren aan te kaarten, in vraag te stellen en te proberen veranderen. Dit boek legt vanuit sociaalpedagogisch standpunt deze kernopdracht bloot en geeft inzicht in diverse praktijken op vlak van politiserend werken, deontologie en personeelsbeleid. Zo staan we onder meer stil bij meisjeswerk, werken met kerngroepen, Theater van de Onderdrukten, deontologie, deradicalisering, jongeren en politie en een duurzaam en divers personeelsbeleid.

Tijdens onze boekvoorstelling voorbije dinsdag 20 februari zoomden we dan ook in op de diverse thema’s van het boek. Met de titel ‘Macht in vraag gesteld’ zetten we al meteen de toon. Hoofdredactrice Fleur Van Oyen ging van start voor een goed gevulde zaal en blikte terug op de evolutie van het jeugdwelzijnswerk.  Welke maatschappelijke evoluties beïnvloeden het jeugdwelzijnswerk en waarom is dit boek zo broodnodig?

Vervolgens reflecteerden we over de diverse thema’s uit boek tijdens een boeiend panelgesprek met Thiska Van Durme en Jurgen Käppner (Jong Gent in Actie), Pascal Debruyne (voorzitter Uit De Marge/CMGJ vzw) en Magda De Meyer (voorzitster van de Vrouwenraad en onze tijdelijke collega).

Maar hoe staan onze kinderen en jongeren in de samenleving en hoe denken zij over macht en de samenleving? In de aanloop naar de boekvoorstelling gingen we op bezoek bij verschillende jeugdwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Zij mochten uiteraard niet ontbreken tijdens onze voorstelling. Het resultaat is een mooie video waarin we kinderen en jongeren aan het woord laten.

Tot slot nam hoofdredactrice Ikrame Kastit het publiek mee in enkele conclusies en blikte ze vooruit op de toekomst.

“Hebben alle kinderen een veilige plek? Het jeugdwelzijnswerk en jeugdwerk moet voor kinderen en jongeren een veilige plek zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn en in vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen aan de jeugdwerker. Vanuit het jeugdwelzijnswerk gaan we bovendien met de signalen van kinderen en jongeren aan de slag en dat moeten we blijven doen. Samen met kinderen en jongeren, om vervolgens samen de straat, de wijk, Vlaanderen en zo de wereld te proberen veranderen. We moeten ons net laten leiden door het geloof dat kinderen en jongeren hebben om een andere wereld te creëren, een wereld waar ook zij mogen deelnemen en een stukje macht krijgen.

Zij kunnen de leiders zijn van morgen, maar ook die van vandaag, alleen moeten we er zelf ook in geloven en het mee realiseren”, besloot Ikrame Kastit.

Afsluiten deden we met jong muzikaal talent met een optreden van Y. B. Hustle en een receptie.

Bekijk hier de voxpop en de volledige fotoreportage.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.