Bind-Kracht basisvorming: ‘Krachtgerichte hulpverlening in dialoog’

In een vierdaagse vorming wordt een boeiend leerproces ontwikkeld in functie van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede. De kaders en visie van Bind-Kracht en empowerment zijn de theoretische kapstokken, van waaruit deze vorming is opgebouwd. Deze kaders worden geconcretiseerd naar methodische handvatten en ervaringsgerichte inzichten. Sleutelbegrippen zijn visie op armoede, leefwereldperspectief, rolpatronen, bewuste krachtgerichte basishouding, procesmatig werken, veerkracht en autonomie in verbinding.

Deze vorming vertrekt vanuit concrete uitdagingen, vragen, knelpunten en dilemma’s waar cursisten-hulpverleners mee vastzitten. In deze vorming ontwikkelen we samen met ervaringsdeskundigen een verbrede visie, inzichten en vaardigheden. Hierbij worden diverse werkvormen afgewisseld, De interactie of dialoog tussen de trainer, de coaches (mensen met armoede ervaring) en de cursisten staat hierbij centraal. Deze uitwisseling leidt tot een beklijvend ervaringsgericht en dialogisch leren en groeien. Het programma wordt dynamisch en procesmatig ontwikkeld op het ritme van de groep.

Voor wie

De doelgroep die we beogen zijn hulpverleners of begeleiders die werken met mensen in armoede en kwetsbare mensen met een multiproblematie, zij die willen verdiepen in het werken met mensen in armoede of zij die willen herbronnen.

Praktisch

 • Wanneer
  Vrijdag 6 maart, vrijdag 20 maart, vrijdag 3 april, vrijdag 24 april
  Onthaal vanaf 09u00
  De vorming start om 09u30 en duurt tot 16u30
 • Locatie
  Karel de Grote Hogeschool, campus Zuid, Brusselstraat 23, 2018 Antwerpen
 • Trainer
  Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
 • Prijs
  440 euro per persoon, broodjeslunch inbegrepen

Meer info en inschrijven via deze link.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.