AanspreekPunt Integriteit (API)

Het hele jaar door komen kinderen, jongeren en jeugdwerkers samen voor leuke activiteiten, veilige gesprekken en versterkende bijeenkomsten. De jeugdsector werkt hard om alle kinderen en jongeren een leuke en veilige vrije tijd te laten beleven. De integriteit van zowel deelnemers als begeleiders is een van de aandachtspunten.

Daarom is het belangrijk dat elke jeugdorganisatie een Aanspreekpunt Integriteit heeft. De Vlaamse overheid vraagt dan ook aan alle organisaties die met kinderen en jongeren werken, om zo’n aanspreekpunt aan te duiden, dat naar aanleiding van het Vlaams Actieplan Integriteit. 

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren in je organisatie als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij de API?

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. 

  • Eerste contact: de API is daarom het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten. 
  • Coördinatie + doorverwijzing: nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie best aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet. 
  • Opvolging: de API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg best aangepakt kan worden. 
Wat doet de API niet? 
  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. De API zal wel elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is. 
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is. 
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging. 
Hoe gaat de API te werk? 

 De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim.

Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken jeugdwelzijnswerkingen.

Contacteer onze API


Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.