Vzw AjKo zoekt een voltijdse jeugdwerker (onbepaalde duur)

Vzw AjKo wil kinderen en jongeren via verschillende methodieken en werkingen bereiken. De groep kinderen en jongeren (3 tot 25 jaar) voor wie we werken, is een zeer diverse groep. Niet alleen qua leeftijd en interesse maar ook qua etniciteit, scholingsgraad en sociale status. De 12 teamleden van AjKo staan voor flexibiliteit, respect, diversiteit en onvoorwaardelijke steun aan kinderen en jongeren.

Wat is de missie van team Ajko?
Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Als jeugdwerker binnen team AjKo sta je mee in voor een kwaliteitsvolle jeugdwerking voor Kortrijkse kinderen en jongeren. Je organiseert en begeleidt verschillende vrijetijdsactiviteiten die inspelen op de behoeften en verwachtingen van de kinderen en jongeren. Je vormt het aanspreekpunt voor de kinderen en jongeren, hun ouders, verschillende partnerorganisaties en het beleid. 

Taken

 • Je staat mee in voor het voorbereiden, begeleiden en evalueren van verschillende activiteiten tijdens de vakantieperiodes en vrijetijdsmomenten tijdens het schooljaar.
 • Als jeugddeskundige sta je dagelijks in contact met kinderen en jongeren. Door vlot met hen te communiceren kan je de behoeften en verwachtingen van de jongeren in kaart brengen en hier op de gepaste manier op inspelen door hen te begeleiden, te ondersteunen en door te verwijzen waar nodig.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie naar kinderen en jongeren toe. Je laat hen in hun waarde en let erop dat iedereen tot zijn recht komt en haalt het beste in hen naar boven door hen te motiveren, te activeren en hen te laten participeren.
 • Je vormt het aanspreekpunt voor de ouders van de kinderen en jongeren en verschillende partnerorganisaties. Bovendien fungeer je als tussenschakel tussen het beleid en de belangrijkste partners uit het jeugdlandschap.
 • Je neemt actief deel aan het intern overleg met jouw collega’s en je bouwt een breed netwerk op met collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Binnen het team neem je de nodige administratieve taken op zoals verslaggeving en registratie en sta je beperkt in voor het financieel beheer van de werkingsmiddelen.
 • Je zorgt dat je kennis steeds up to date is. Bovendien wissel je actief informatie uit en neem je initiatief en verantwoordelijkheid op waar nodig.
 • Belangrijk voor deze functie: Je bent zelf flexibel naar uurregeling toe om de werking op te volgen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. • Gratis aansluiting bij GSD-V
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • én bovenal een supergemotiveerd team waarin je jezelf kan en mag zijn!

Profiel

 • Klantgerichtheid: Je denkt actief mee, speelt in op vragen en wensen van interne en externe klant en volgt ze op
 • Samenwerken: Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samen, bouwt actief mee aan een goede groepssfeer en stimuleert anderen tot samenwerken.
 • Resultaatgerichtheid: Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team
 • Wendbaarheid: Je stelt bestaande procedures/werkwijze spontaan in vraag en ziet nieuwe mogelijkheden.
 • Innovatie en creativiteit: Je komt met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag.
 • Communiceren: Je kan helder communiceren in twee richtingen, met aandacht voor de doelgroep en situatie.
 • Integriteit: Je past sociale, professionele en ethische normen in de praktijk toe.
 • Empathisch handelen: Je merkt subtiele en onuitgesproken gevoelens, behoeften en wensen van anderen op en geeft hier een passende reactie op

Procedure

Screening CV
Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure. Externe kandidaten die niet over het gevraagde diploma beschikken moeten eerstslagen voor een online capaciteitstest, voor ze kunnen deelnemen aan de verdere procedure. Timing: 12 of 13 oktober 2021.

Deel 1:
Speedinterviews Tijdens het digitale speedinterview word je via Microsoft Teams kort (zo’n 15 minuten) bevraagd rond het inzicht in de job, je kennis en ervaring, persoonlijkheid en motivatie. Deze ronde is eliminerend, je bent geslaagd of niet geslaagd. Indien minder dan 14 kandidaten worden toegelaten tot de procedure, vervalt deze stap. Timing: Het speedinterview gaat onder voorbehoud door op 18, 19 en 22 oktober 2021, na afspraak.

Deel 2:
Gecombineerde proef Voor de gecombineerde proef maak je een voorbereidende opdracht. Tijdens het daaropvolgend competentiegericht interview wordt de case besproken en bevraagd. We gaan ook verder in op competentievereisten, inzicht in de job, kennis, ervaring, persoonlijkheid en motivatie. Er wordt afgetoetst of er een potentiële match is met de job, het team en de organisatie. Ter voorbereiding van het interview ontvang je ook een online persoonlijkheidstest. Deze ronde is eliminerend, je moet minimum 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure. Timing: De gecombineerde proef gaat onder voorbehoud door op 27 en 28 oktober 2021, na afspraak.

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging

DEADLINE

Zondag, 10 oktober, 2021, inschrijven kan enkel digitaal via https://www.kortrijk.be/nieuws/jeugdwerker-b1-b3

CONTACTPERSOON EMAIL: tom.verhelst@kortrijk.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.