Vorming op maat

Advies, vorming en begeleiding

Hoe betrek je de kinderen en jongeren in je buurt? Of hoe betrek je de buurt op je werking? Wat gaat er om in jouw doelgroep? Hoe kan je doelmatiger werken? Welke activiteiten organiseer je? Hoe doe je dat? Hoe ga je om met conflict? Of met agressie? Hoe reageer je als een jongere je in vertrouwen neemt? Welke grenzen hanteer je en waarom? En hoe laat je die respecteren? Hoe motiveer je je team? Hoe zet je veranderingsprocessen op?
Klinkt dit soort vragen jou bekend in de oren, dan is je werking of je team misschien wel aan een grondige denkoefening of een deugddoende vorming toe. Zoek je daarbij begeleiding en advies, dan ben je bij Uit De Marge aan het juiste adres.

Maatwerk werkt

Bij Uit De Marge kan je terecht voor zowel vorming als ondersteuning, voor coaching en advies. Alles op maat van jouw organisatie. Uit De Marge begeleidt zowel korte, thematische vormingsactiviteiten van enkele uren als programma’s van meerdere dagen. Daarnaast kan je bij Uit De Marge ook terecht voor de begeleiding van beleidsprocessen voor de langere termijn.

Uit De Marge is een partner

van zowel het professionele jeugdwerk als van organisaties die gedragen worden door vrijwilligers. Ook openbare besturen of andere organisaties uit sectoren als welzijn of sport doen een beroep op ons.
Emancipatorisch werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, dat is de rode draad door onze vorming en onze ondersteuningsopdrachten. De vorming en begeleiding door Uit De Marge is gericht op kwaliteitsverbetering in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen. De versterking van hun maatschappelijke positie staat bij ons centraal.
Voorbereiden of begeleiden van een vormingsactiviteit betekent voor Uit De Marge nooit het voor de zoveelste maal afleveren van een standaardprogramma: altijd denken we mee over mogelijke veranderingsstrategieën, aangepast aan jouw bijzondere situatie.

Jouw vraag, jouw verhaal

Wij werken graag op maat van jouw organisatie. Voor we een aanbod doen, luisteren we graag naar jouw verhaal. Zo sluit ons vormingsprogramma het beste aan bij de leerpunten in jouw concrete situatie. Een vorming op maat van jouw verwachtingen en behoeften werkt nu eenmaal beter en heeft een langer effect.
Hieronder lees je een greep uit ons aanbod. Maar we stellen altijd een programma samen op basis van jouw noden en behoeften.

VORMING OP DE WERKVLOER

Uit De Marge komt ook naar de jeugdwerking toe om vorming te organiseren en te begeleiden. Dit kunnen kortdurende of langdurige sessies zijn. Of we kunnen in samenspraak een traject opzetten.
We horen graag met welke vormingsvragen je zit, wie de doelgroep is en in welke context de vragen ontstaan zijn. Op basis hiervan doen we een voorstel voor een vormingsprogramma.

De thema’s die we aanbieden zijn:

VOOR JEUGDWERKERS

 • Hoe tekent maatschappelijke kwetsbaarheid het leven van kinderen en jongeren? En wat betekent dit voor onze opdracht als jeugdwerker en als werking?
 • Hoe werken (andere) jeugdwerkingen met maatschappelijk kwetsbare jongeren: op welke manier zijn zij laagdrempelig en bruikbaar voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren?
 • Wat betekent een vertrouwensrelatie opbouwen en wat betekent het niet? Uitdagingen en valkuilen.
 • Reflectie over ‘professionele nabijheid’: het belang van dicht bij de leefwereld van de jongeren te staan maar tegelijk je grenzen te ontdekken en bewaken.
 • Ethische dilemma’s en deontologie in het jeugdwerk: hoe omgaan met vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing, wat als een jongere je een geheim toevertrouwt, hoe reageren als ouders je vragen stellen over hun kind?
 • Vindplaatsgericht jeugdwerk als bewuste keuze. Vindplaatsgericht werken is belangrijk om met groepen kinderen en jongeren te werken die je in je werking niet bereikt. Hoe ga je met kinderen en jongeren aan de slag in de openbare ruimte?
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren en met conflicten in de werking. Inzicht in context en aanleiding, hoe omgaan met boosheid, trainen in gespreksvoering, omgaan met regels in de werking.
 • Creatief met spel voor zowel kinderwerkers, tienerwerkers als jongerenwerkers.
 • Vormingswerk met jongeren: aan de slag met maatschappelijke thema’s zoals onderwijs en school lopen, ervaringen met politie, arbeid en werk zoeken, identiteit en discriminatie, gender…
 • Met jongeren aan de slag rond identiteit.
 • Kerngroepen opstarten en actief houden.

VOOR COORDINATOREN:

 • Doen we wat we zeggen? En zeggen we wat we doen? Doelstellingen omzetten in de praktijk. Aan de hand van de boommethodiek brengen we de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare jongeren in kaart, de opdracht van maatschappelijke instellingen en houden we onze eigen doelstellingen en praktijken kritisch tegen dit licht.
 • Situationeel leiding geven
 • Medewerkers coachen
 • Normatieve professionalisering: ethische dilemma’s en discussies in teamverband
 • Werken rond maatschappelijke thema’s introduceren in je werking
 • Kerngroepen introduceren in je werking
 • De werking in de wijk
 • Politiserend werken met kinderen en jongeren en het beïnvloeden van het beleid
 • De co-creatie in je team verhogen: met methodieken werken
 • Vindplaatsgerichte werkers ondersteunen
 • Kritisch weerwerk bieden: waar plaatsen we ons werk in de bredere samenleving

Interesse?

Contacteer ons voor meer informatie of voor overleg bij de opmaak van een vormingsprogramma.

Praktisch

Voor algemene vormingsvragen: Fleur Van Oyen of 0471 19 06 10

Hoeveel kost het?

De prijs voor een vorming op maat bedraagt €50/uur + kilometervergoeding €0,33/km voor leden en niet-leden sociaal werk. Voor niet-leden in andere sectoren bedraagt het €100/uur + kilometervergoeding €0,33/km.

Korting

Organisaties en diensten die lid zijn van Uit De Marge/CMGJ genieten een belangrijke korting. Afhankelijk van de stad of deprovincie waar je werkt zijn er nog diverse anderesubsidiemogelijkheden. Je krijgt hierover van ons de nodige informatie.

Organisatiesuit de provincie Antwerpen kunnen beroep doen op een korting van 80procent bij de Provinciale Jeugddienst Antwerpen. Meer info en voorwaarden vind je op www.provant.be/vormingspool.

Organisatiesuit de provincie Oost-Vlaanderen maken aanspraak op een korting van 100euro bij kadervorming om animatoren te sensibiliseren over de positievan kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Meer informatie vind je bij Provincie Oost-Vlaanderen onder de campagne“Jeugdwerk voor allen”.

terug