Straffe gesprekken: hoe omgaan met straffe uitspraken van jongeren

Soms vang je in de werking extreme uitspraken van jongeren op over racisme, seksualiteit, wereldnieuws, enzoverder en weet je niet goed hoe je hier als jeugdwerker op moet reageren. Tijdens deze vorming zoeken we hoe we jongeren ernstig kunnen nemen in hun betrokkenheid en verontwaardiging, en tegelijk een (zelf)destructieve polarisering kunnen helpen omvormen tot 'veranderingskracht'. We gaan aan de slag met concrete gespreksvormen- en technieken die je kunnen helpen om met dergelijke uitspraken om te gaan en ze verder te brengen dan de frustrerende welles-nietes discussies.

Na deze vorming verwerf je de volgende competenties:

  • Jeugdwerkers zien het belang in van gespreksvoering in de jeugdwerking
  • Jeugdwerkers kunnen hun rol en positie bepalen in het omgaan met jongeren die gewaagde en extreme uitspraken doen
  • Jeugdwerkers krijgen inzicht in een aantal gespreksmethodieken
  • Jeugdwerkers kunnen die gespreksmethodieken toepassen op casussen uit hun eigen praktijk

PRAKTISCH

Dinsdag 21 november van 9u30 tot 16u30
NIEUWE LOCATIE: DeBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
Begeleiding: Nina Henkens (Uit De Marge/CMGJ vzw) ism Elke Van de Perre (Motief vzw)

INSCHRIJVEN?

Inschrijven vóór 13 november via onderstaande inschrijflink. De deelnameprijs bedraagt 45 euro voor leden, 60 euro voor niet-leden sociaal werk en 120 euro voor niet-leden buiten het sociaal werk.